Contractenrecht

Als u gewichtige zaken afspreekt, dan is het duidelijk dat de afspraken goed op papier moeten komen te staan in een contract. Geen enkel contract is gelijk…

Lees meer

Procesrecht & Cassatie

Procesrecht & Cassatie Procesrecht Cassatie

Lees meer

Incasso & Schulden

Incasso & Schulden Beslagrecht en Executierecht Faillissementsrecht / WSNP / (Buitengerechtelijk) Crediteurenakkoord

Lees meer

Familie & Relatie

Familie & Relatie Personen en Familierecht Erfrecht  

Lees meer

Personeel & Inkomen

Personeel & Inkomen Arbeidsrecht Socialezekerheidsrech

Lees meer

Bouwen & Wonen

Bouwen en Wonen Bestuursrecht Burenrecht Huurrecht Bouwrecht Goederenrecht

Lees meer

Contracten & Aansprakelijkheid

Contracten & Aansprakelijkheid Aansprakelijkheidrecht Intellectueel Eigendomsrecht Verbintenissenrecht Consumentenrecht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht Contractenrecht

Lees meer

Verzekeringsrecht

Bij Verzekeringsrecht betreft het kwesties tussen de verzekeringnemer / verzekerde en de verzekeringsmaatschappij c.q. verzekeraar.

Lees meer

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht ziet met name op de rechten en verplichtingen tussen personen die met elkaar een contract…

Lees meer

Procesrecht

Als het tot een procedure komt, gaat het vaak niet om de inhoud van het geschil, maar over procedurele formaliteiten.

Lees meer

Kunnen wij iets voor u betekenen