Procesrecht advocaat

Het procesrecht is een bijzonder rechtsgebied en bestaat uit het burgerlijk procesrecht, het bestuursprocesrecht en het strafprocesrecht. Het gaat hier om het recht tot het afdwingen van het inhoudelijk recht.

De procesrecht advocaat is gespecialiseerd in verschillende procedures, ook wanneer het om specialistische rechtszaken gaat. Te denken valt aan het burgerlijk procesrecht, een dagvaardingsprocedure, kort geding, bodemprocedure, hoger beroep of verzoekschriftprocedure.

Procederen met de procesrecht advocaat

De meeste procedures vinden op papier plaats. Het start met een dagvaarding, hierop volgt een conclusie van antwoord (stuk met verweer tegen de dagvaarding).

Hierna volgt de comparitie, dit is de echte zitting. Dit is het moment waarop u voor de rechter verschijnt. Als laatste volgt het vonnis oftewel de uitspraak van de rechter. Een procedure draait vaak om procedurele formaliteiten. De advocaat procesrecht heeft de beste kennis en kan hiermee de hele zaak beïnvloeden.

Een kortgedingprocedure

Soms moet een geschil zo snel mogelijk worden opgelost. Hiervoor is er de kortgedingprocedure die zich kenmerkt door de spoedeisende noodzaak. Het kort geding wordt altijd bij de voorzieningsrechter neergelegd, deze treft een voorlopige voorziening. Denk hierbij aan een verbod of juist een gebod, zoals het verwijderen van een lasterlijk artikel of voldoen aan de omgangsregeling met kinderen.

Met een kortgedingprocedure is het ook mogelijk om een geldvordering of een voorschot hierop toe te wijzen. De kort geding advocaat staat u als partij bij en adviseert eventueel over een hoger beroep.

Hoger beroep advocaat

De uitkomst van de procedure is niet zoals verwacht. In veel gevallen kunt u in hoger beroep (appel). Dit geldt niet alleen bij een bodemprocedure maar ook bij een kort geding. De gehele rechtszaak wordt opnieuw bekeken en beoordeeld, dit gebeurt door een hogere rechter.

U moet binnen drie maanden na de uitspraak in hoger beroep, bij een kort geding verloopt deze termijn na vier weken. Schakel daarom direct onze hoger beroep advocaat in, die uitgebreide ervaring hebben met hoger beroep zaken.

Advocaat procesrecht voor ondernemers

We staan niet alleen particulieren maar ook ondernemers bij. Een zakelijk geschil is niet altijd onderling op te lossen. Onze advocaat onderhandelt en bemiddelt. Komt de zaak uiteindelijk bij de rechter terecht? Als advocaat procesrecht geven we juridisch advies, begeleiden u bij de gerechtelijke procedure en voeren deze voor u uit. Hierbij komen we geheel voor uw belangen op.

Voorbeelden burgerlijk procesrecht

Het burgerlijk procesrecht speelt dagelijks een belangrijke rol. Vaak wordt gedacht: wie eist bewijst, maar deze regel gaat niet helemaal op. Wanneer de andere partij de feiten goed gemotiveerd betwist, moet de eerste partij deze feiten bewijzen. Hiervoor schakelt u de burgerlijke procesrecht advocaat in.

Wat kunnen onze advocaten voor u betekenen? Wat betreft burgerlijk procesrecht behandelen we de volgende zaken:

  • Toepasselijk recht
  • Handelingen op een roldatum of rolzitting
  • Instellen van een tegeneis
  • Advies met betrekking tot procesreglementen
  • Bevoegde rechter/zaaksverdelingsreglement
  • Incidentele vorderingen (procedure binnen een procedure)

We zijn er ook voor voorlopige of definitieve getuigenverhoren, bewijslast, bewijsmiddelen en voorlopige voorzieningen. Daarnaast richten onze advocaten zich op het aanvullen of verbeteren van een vonnis/beschikking, hoger beroep en informeren we over proceskosten, liquidatietarief en toevoeging.

Het strafprocesrecht

Rechtshulp in het strafproces nodig? Onze advocaten komen voor uw belangen op, bijvoorbeeld door u bij te staan als benadeelde partij. Indien u zelf verdachte bent en de strafzaak voor ons te complex is, bekijken we graag in overleg met u naar welk strafrechtkantoor wij u het beste kunnen doorverwijzen en welke advocaat goed bij u en uw zaak past.

Procesrecht advocaat: informatie en advies

Een procesrecht advocaat nodig? We hebben kennis en ervaring van verschillende gerechtelijke procedures, kortgedingprocedures, arbitrage, bindend advies en nog veel meer. Neem vrijblijvend contact op met één van onze procesrecht advocaten voor informatie of advies.

Mr. P.J.T. Austen

Mr. S.J.M. Peters