12

Mediation

Heeft u een conflict met uw (ex)partner, collega, werkgever/werknemer, buren of familie? Komt u er samen niet meer uit, maar wilt u de kwestie het liefste onderling regelen? U wilt (nog) niet naar een advocaat en ook (nog) geen procedure beginnen bij Rechtbank Limburg ? Dan is mediation wellicht iets voor u en bent u bij ons kantoor in Valkenburg aan het juiste adres. 

Bij mediation krijgt u de kans om zelf invloed uit te oefenen op de oplossing van uw probleem. Onze mediator kan als bemiddelaar emoties in goede banen leiden en communicatie tussen partijen verbeteren, waardoor er weer een “normaal” gesprek tussen mensen ontstaat.

Mediation is een effectieve en doorgaans goedkopere manier om uw probleem uit de wereld te helpen. Vooraf wordt door onze mediator met u de kosten van de bemiddeling besproken. Partijen kunnen met elkaar afspreken dat één partij alle kosten draagt, of dat de kosten van de mediator bij helfte worden gedeeld of pro rato worden betaald. Vaak wordt mediation ook vergoed door uw verzekering. Check daarvoor uw polisvoorwaarden.

Mr. I.F.H. Nelissen van ons kantoor in Valkenburg (Limburg) is naast advocaat ook opgeleid en erkend Mfn-register mediator en kan bemiddelen bij al uw conflicten.

Wilt u meer weten over mediation, klik gerust op onderstaande vragen of neem vrijblijvend en kosteloos contact met onze bemiddelaar op.

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over mediation.

Bij een gerechtelijke procedure ligt de beslissing in de handen van een rechter en heeft u vaak een advocaat nodig. Bij mediation heeft u zelf invloed op de uitkomst van uw probleem.  Het idee achter mediation is dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen aandeel in het conflict en in staat zijn om samen met de andere partij een oplossing voor hun probleem te vinden. Dit alles onder begeleiding van een mediator die het gesprek tussen partijen faciliteert.

Vertrouwelijkheid

Alles wat tijdens mediation wordt besproken, is vertrouwelijk. Die vertrouwelijkheid zorgt er voor dat partijen vrijuit kunnen spreken en van gedachten kunnen wisselen. U hoeft dan niet bang te zijn dat informatie met derden wordt gedeeld of tegen u wordt gebruikt. Ook na het einde van mediation blijft alles vertrouwelijk, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt.

Onverbindendheid

Gedurende de mediation zitten partijen nergens aan vast. Pas bij tussentijdse schriftelijke afspraken of op het einde, na ondertekening van een overeenkomst, zijn partijen juridisch gebonden.

Vrijwilligheid

Mediation is altijd op vrijwillige basis, van begin tot einde. Niemand kan worden gedwongen tot mediation. Niets is verplicht. Partijen moeten het zelf willen. Vrijwilligheid wil ook zeggen dat u op ieder moment mag stoppen met de mediation.

Commitment

Vrijwilligheid betekent niet dat het vrijblijvend is. Partijen moeten bereid zijn om zelf aan het werk te gaan en actief deel te nemen. Er moet dus bereidheid zijn om zich gezamenlijk in te spannen om zo tot een wederzijdse oplossing te komen.

Beide partijen krijgen (eindelijk) eens de mogelijkheid om goed hun verhaal te kunnen doen, maar ook de kans om eens goed te luisteren naar het verhaal van de ander. Dit kan nieuwe inzichten brengen of begrip. Met behulp van de mediator worden emoties in goede banen geleid en gaan partijen uitzoeken waar ieders zorgen en wensen liggen. Vervolgens gaan partijen zelf met elkaar op zoek naar een oplossing die aan de belangen van partijen tegemoet komt. Die oplossing is vaak beter dan een uitspraak van een rechter en meer in belang van beide partijen en hun kinderen.

De kracht van mediation zit in de begeleiding van de communicatie tussen partijen. Als partijen zich gehoord voelen, emoties een plek mogen hebben, het conflict de-escaleert en partijen zelf met een oplossing komen, zullen zij zich hier beter bij voelen en ook geneigd zijn tot nakoming hiervan.

Een mediator is een procesbegeleider, onafhankelijk (geen belang bij de uitkomst),  onpartijdig (niet voor de een, niet voor de ander) en neutraal (geen oordeel over de kwestie). Een mediator geeft dus geen advies, doet geen uitspraak, neemt geen beslissing, maar faciliteert het gesprek tussen partijen.

 • een informeel proces zonder advocaat en zonder rechter;
 • u krijgt de kans om een keer uw hele verhaal te vertellen;
 • u heeft kans op meer mogelijkheden/oplossingen dan de juridische weg te volgen. In mediation kunt u immers ook andere zaken benoemen of regelen waar u anders de gelegenheid niet voor had gekregen;
 • er wordt u niets opgelegd door een ander;
 • u heeft zelf invloed op het proces én op de oplossing;
 • de totale kosten van mediation zijn doorgaans een stuk lager dan bij een gerechtelijke procedure (kosten advocaat) en kunnen partijen delen;
 • partijen zullen eerder hun eigen gemaakte afspraken in mediation nakomen dan wanneer zulks door een ander is opgelegd. Bij een gerechtelijke procedure kan er na een uitspraak van de rechtbank ook nog hoger beroep worden ingesteld;
 • de band met de ander kan in stand blijven of verbeteren na mediation, terwijl bij een gerechtelijke procedure met advocaat de relatie tussen partijen vaak kapot is voor altijd.
 • als de andere partij geen mediation wil, houdt het op;
 • mediation is altijd op vrijwillige basis, dus u kunt niemand dwingen om samen naar een mediator te gaan;
 • voortduren van het conflict als partijen er onderling niet uitkomen;
 • een mediator neemt geen beslissing en doet geen uitspraak, terwijl bij een gerechtelijke procedure er in principe altijd een einduitspraak door de rechter zal volgen;
 • mediation kost ook tijd en geld;
 • het ligt aan de houding van partijen zelf of de mediation slaagt;
 • lukt de mediation niet, dan moet u doorgaans toch nog naar een advocaat.