Advocaat Faillissementsrecht/ WSNP/ Crediteurenakkoord

Het faillissementsrecht is een rechtsgebied waarbij de rechtbank een schuldenaar failliet kan verklaren. Dit noemen we ook wel bankroet. Financiële problemen komen regelmatig voor. Steeds meer mensen maken gebruik van de WSNP (wettelijke schuldsanering) of het crediteurenakkoord.

Betalingsproblemen, soms komt u er niet meer uit. Niet met de schuldeiser of andersom, niet met de schuldenaar. De advocaat faillissementsrecht, WSNP en crediteurenakkoord is gespecialiseerd in dit soort zaken.

Over het faillissementsrecht

Iemand die de schulden niet meer kan betalen heeft de mogelijkheid om faillissement bij de rechtbank aan te vragen. Dit gebeurt door het invullen van een formulier zonder dat hier een faillissementsrecht advocaat voor nodig is. Toch kan het soms zinvol zijn om eerst een advocaat om advies te vragen.

Schuldeisers kunnen ook faillissement aanvragen. Dit moet via de faillissementsrecht advocaat. We beoordelen of de schuldenaar minstens twee schuldeisers heeft waarvan er minstens één direct opeisbaar is. Dan pas kunnen we het verzoek indienen.

WSNP – wettelijke schuldregeling

Schuldeiser en schuldenaar komen er niet uit: de betalingsachterstanden stapelen zich op. In dit geval kan de rechter gevraagd worden om een wettelijk traject te starten voor de schuldeiser. Dit gebeurt via de WSNP oftewel de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Voorafgaande aan dit traject is er het minnelijk traject. Bij aanvraag moet er een verklaring worden afgegeven dat de minnelijke schuldregeling geen succes heeft. We adviseren om altijd gebruik te maken van een ervaren WSNP advocaat. We adviseren, begeleiden en starten de aanvraag van het wettelijke traject.

Crediteurenakkoord – finale kwijting

Een andere optie is gebruik maken van het crediteurenakkoord. Hierbij worden schuldeisers gevraagd om een bepaald percentage van de vordering tegen finale kwijting te voldoen. Schuldeisers zijn bij het buitengerechtelijke crediteurenakkoord niet verplicht om hieraan mee te werken, dit gebeurt dus op vrijwillige basis.

Bij een schuldsaneringsregeling, faillissement of surseance van betaling is er sprake van een dwangakkoord. Hierbij hoeft slechts de helft van de schuldeisers het akkoord te aanvaarden. De andere helft wordt gedwongen om akkoord te gaan. Ook in dit geval is een crediteurenakkoord advocaat geen overbodige luxe.

Openstaande bedragen verrekenen

Bedrijven krijgen steeds vaker met wanbetalingen te maken. Wanneer de schuldenaar failliet wordt verklaard zien we vaak mogelijkheid om openstaande bedragen te verrekenen. Ook kan onze faillissementsrecht advocaat een retentierecht inroepen. Hierbij heeft u het recht om een zaak van de schuldenaar onder zich te houden totdat de vordering is voldaan.

Advocaat faillissementsrecht, WSNP en crediteurenakkoord

Onze ervaren advocaten behandelen diverse zaken op het gebied van faillissementsrecht, WSNP en crediteurenakkoord. In de volgende zaken zijn we behulpzaam:

  • Aanvraag surseance van betaling
  • Faillissementsaanvraag
  • Verzet of hoger beroep faillissement
  • Verzet of hoger beroep WSNP
  • Buitengerechtelijk minnelijk traject
  • Dwangakkoord
  • Geschillen met de bewindvoerder of curator

We voeren ook overleg met maatschappelijk werk of hulpinstanties. De faillissementsrecht advocaat of crediteurenakkoord advocaat staat bij wanneer het om zekerheden (pand of hypotheek) of het BBZ ondernemerskrediet gaat. Als WSNP advocaat begeleiden we bij het berekenen in het vrij te laten bedrag, de gevolgen bij huwelijk of huwelijkse voorwaarden en tussentijdse of voortijdige beëindiging van de WSNP.

Hulp van advocaat inschakelen

Bij dreigende financiële problemen zoals flinke betalingsachterstanden, faillissement of andere zaken is het belangrijk om direct een deskundige in te schakelen. Onze advocaten voorzien u van het juiste advies, begeleiding en ondersteuning. Hierbij voeren we overleg met andere partijen en komen voor uw belangen op. We werken voor zowel schuldeisers als schuldenaren.

Wenst u meer informatie of vrijblijvend advies? Neem contact op .