Mr. Elise Peeters

Mr. E.R. Peeters

Advocaat

Advocaat sinds 2019

Na ongeveer een jaar werkzaam te zijn geweest als stagiaire in de advocatuur, is mr. E.R. (Elise) Peeters sinds 2018 verbonden aan ons kantoor. In 2019 is mr. Peeters beëdigd tot advocaat.

Mr. Peeters heeft een tweetal masteropleidingen (Fiscaal recht en Nederlands recht) aan de Universiteit van Maastricht afgerond. Tijdens haar studie is zij gedurende vier jaar als student-assistent werkzaam geweest voor de Capaciteitsgroep Belastingrecht van de Universiteit van Maastricht.

Mr. Peeters richt zich als advocaat voornamelijk op het bestuursrecht, meer in het bijzonder het fiscaal recht en sociale zekerheidsrecht.


Specialisaties


Publicaties

Enkele publicaties van mr. Peeters:

    • N.H.A. Gorissen & E.R. Peeters, ‘Het leerstuk van de vereiste aangifte’, TFB 2019/03.