Mr. Elise Peeters

Mr. E.R. Peeters

Juridisch medewerkster

Na ongeveer een jaar werkzaam te zijn geweest als stagiaire in de advocatuur, is mr. E.R. (Elise) Peeters thans als juridisch medewerkster verbonden aan ons kantoor. In 2018 heeft zij een tweetal masteropleidingen (Fiscaal recht en Nederlands recht) aan de Universiteit van Maastricht afgerond.

Gedurende vier jaar is mr. Peeters als student-assistent werkzaam geweest voor de Capaciteitsgroep Belastingrecht van de Universiteit van Maastricht. Tijdens dit dienstverband heeft zij onder meer werkzaamheden verricht voor het Double Degree Programme in International and European Tax Law (American Specialisation), hetwelk een masterprogramma betreft dat in samenwerking met de Universiteit van Aruba en de Universiteit van Maastricht is opgezet.

Mr. Peeters richt zich als juridisch medewerkster voornamelijk op de algemene rechtspraktijk. Haar affiniteit ligt bij het bestuursrecht, meer in het bijzonder het fiscaal recht en sociale zekerheidsrecht.