Verbintenissenrecht Advocaat

Het verbintenissenrecht ziet met name op de rechten en verplichtingen tussen personen die met elkaar een contract / overeenkomst hebben gesloten en op de rechten en verplichtingen tussen personen die door een wettelijke bepaling met elkaar te maken krijgen. Het bekendste voorbeeld van dit laatste is de ‘onrechtmatige daad’. Zo’n onrechtmatige daad doet zich bijvoorbeeld voor bij een aanrijding (denkt u maar aan het reclamespotje waar een auto een aanrijding heeft met een tractor en de automobilist bij het uitstappen roept dat hij zich op artikel 6:162 BW beroept. Dat artikel regelt de onrechtmatige daad). Het verbintenissenrecht is erg divers en omvangrijk. Als u te maken heeft met een overeenkomst of met schade, dan is de kans groot dat u te maken heeft met het verbintenissenrecht. Enkele voorbeelden van zaken die spelen in het verbintenissenrecht zijn de volgende:

 • uitleg en nakoming van verbintenissen;
 • recht op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van verplichtingen;
 • algemene voorwaarden;
 • opeisbaarheid / opschortingsrechten / retentierecht;
 • (schuldeisers)verzuim;
 • onrechtmatige daad;
 • opschortende / ontbindende voorwaarde;
 • brengschuld / haalschuld;
 • zaakwaarneming / onverschuldigde betaling / ongerechtvaardigde verrijking;
 • bevrijdende verjaring;
 • subrogatie / regres;
 • verrekening / schuldoverneming;
 • wettelijke (handels)rente.