Aandachtspunten uitkering waterschade

Zoals eerder met u allen gedeeld hebben de verzekeraars bekend gemaakt de meeste waterschade te zullen vergoeden, ook indien deze niet onder de (zakelijke) dekking zou vallen. Enkel schade ontstaan als gevolg van een primaire waterkering zal plaatsvinden via de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts).

De intenties van de verzekeraars lijken vooralsnog positief te zijn. Overgaan tot onverschuldigde betalingen is immers redelijk ongezien. Voorlopig blijven wij bij Austen & Peters Advocaten echter met vele vragen zitten. Voor de geïnteresseerden hieronder een korte weergave.

Relatie betaling door verzekeraar met Wts

De verzekerde kan bij een ramp aanspraak maken op een tegemoetkoming van de overheid via de Wts indien voldaan is aan bepaalde eisen, waaronder met name het feit dat het risico niet redelijkerwijs verzekerbaar was. ​Mogelijk is dit thans aan de orde.

Indien de verzekerde een schadevergoeding wenst te ontvangen van de verzekeraar onder de aangeboden coulance regeling, dan dient de verzekerde zijn of haar vordering over te dragen aan de verzekeraar via een akte van cessie. De verzekeraar zal de schade vervolgens proberen te verhalen op de overheid via de Wts. De exacte inhoud van deze akte is vooralsnog niet bekend.

Op moment van schrijven is het nog niet duidelijk wat de exacte regeling zal zijn onder de Wts. In beginsel zal er geen volledige schadeloosstelling plaatsvinden onder de Wts.

Hier kunnen complicaties uit voortvloeien indien de verzekeraar in eerste instantie niet alle schade heeft vergoed, door bijvoorbeeld enkel de dagwaarde uit te betalen en niet de vervangingswaarde.

Bij het overdragen van de vordering kan de verzekerde mogelijk een vergoeding mislopen indien de gehele vordering is overgedragen aan de verzekeraar en er onder de Wts bijvoorbeeld een hoger bedrag zou zijn uitgekeerd.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de verzekeraar hierdoor meer kan incasseren dan dat ​aan u werd uitbetaald, ook niet met het argument dat er kosten zijn gemaakt bij het bepalen van de schade.

Check altijd de polisvoorwaarden

Het is mogelijk dat de huidige waterschade reeds onder de huidige dekking valt van een verzekerde. Immers, zeer wel te betogen valt dat de waterschade het gevolg is van regenval/neerslag. Dit is des te meer het geval nu de Wts regeling en inventarisatie nog niet helemaal afgerond is en het vooralsnog onduidelijk is waar de exacte grens zal lig​gen tussen overstroming en extreme regenval.

Een verzekerde moet daarom niet zomaar akkoord gaan met een (lager) voorstel van de verzekeraar uit coulance. De verzekerde heeft bij dekking immers gewoon recht op een vergoeding conform polisvoorwaarden. Kijk daarom altijd eerst goed de polisvoorwaarden na.

Conclusie: Haast en spoed is zelden goed

Snel antwoord krijgen is voor u als verzekerde uitermate belangrijk. Zonder een uitgewerkte Wts regeling en inventarisatie van de ramp blijven er echter momenteel veel vraagtekens over. In alle haast een regeling accepteren welke u wordt voorgeschoteld door de verzekeraar kan achteraf mogelijk nadelig voor u uitvallen.

Onderteken daarom geen regeling of document zonder u zelf eerst te informeren over uw rechtspositie.

Middels een geheel vrijblijvend gesprek kunnen onze verzekeringsrecht advocaten bekijken of wij u kunnen verder helpen. Neem zeker contact op.