Contractenrecht Advocaat

Een contract of overeenkomst legt afspraken tussen twee rechtspersonen of natuurlijke personen vast. Hierbij is het belangrijk dat beide partijen er voordeel uit halen en is een contractenrecht advocaat essentieel. Wanneer afspraken niet goed worden vastgelegd kan dit tot problemen leiden. Daarom is er het contract of de overeenkomst.

Het contractenrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de duur van contractenrecht/overeenkomsten maar ook de beëindiging hiervan. Soms is er onenigheid over de inhoud van het contract of worden afspraken niet nagekomen. De contractenrecht advocaat adviseert, bemiddelt en brengt de zaken tot een goed einde.

Het belang van contracten en overeenkomsten

Werken op basis van vertrouwen is mooi maar biedt geen zekerheid. Om afspraken vast te leggen en de andere partij aan deze afspraken te houden is het aan te raden om gebruik te maken van een contract of overeenkomst. Een niet schriftelijke overeenkomst geldt wanneer er sprake is van daadwerkelijke levering van een dienst of product.

Het opstellen van een goede overeenkomst vraagt veel voorbereiding, deskundigheid en natuurlijk maatwerk. Standaard contracten voldoen vaak niet aan alle eisen.

Hulp van een contractenrecht advocaat

Afspraken goed op papier vastleggen, dat is heel belangrijk bij zaken doen. Ook tussen bedrijf en particulier kan er sprake zijn van een contract of overeenkomst. De contractenrecht advocaat begeleidt in het opstellen van contracten en algemene voorwaarden.

Dit geldt niet alleen voor het opstellen van overeenkomsten maar ook voor het toetsen hiervan. Is het rechtsgeldig en hoe zit het met de huidige wet- en regelgeving? Door verandering in de wetgeving kunnen bepalingen soms achterhaald zijn. Daarom is het altijd goed om oude contracten door de contractenrecht advocaat na te laten lopen.

Voorbeelden contractenrecht

Het contractenrecht is een breed rechtsgebied en behandelt verschillende soorten overeenkomsten. Hieronder enkele voorbeelden waarbij het contractenrecht van toepassing is.

 • Overeenstemming bereiken met de verkoper van een woning -> koopovereenkomst
 • Een woning, auto of iets anders huren -> huurovereenkomst
 • Hypotheek afsluiten -> hypotheekovereenkomst
 • Afspraken maken over het gebruiksrecht van een tekst, tekening of ontwerp -> licentieovereenkomst
 • Onderlinge afspraken tussen aandeelhouders -> aandeelhoudersovereenkomst

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het contractenrecht. De contractenrecht advocaat houdt zich ook bezig met opstellen, checken of vordering instellen (schade of nakoming) van deze overeenkomsten:

 • Aannemingsovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 • Bemiddelingsovereenkomst
 • Brouwerij overeenkomst
 • Distributieovereenkomst
 • Geldleningsovereenkomst/ schuldbekentenis
 • Intentieovereenkomst
 • Maatschapsovereenkomst
 • Managementovereenkomst
 • Ruilovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst

Onduidelijkheid over de inhoud van contract of overeenkomst

Het begint allemaal met het opstellen van een goed contract, hiermee worden in de toekomst veel problemen voorkomen. Toch kan er vroeg of laat onenigheid over de inhoud van het contract of de overeenkomst ontstaan.

De ene partij vindt dat er onjuistheden in staan terwijl de andere partij afspraken over verplichtingen niet nakomt. Wanneer een van de partijen de verbintenis of verplichting niet nakomt kan de andere partij nakoming vorderen.

Lukt het niet om een geschil onderling op te lossen? De contractenrecht advocaat staat u hierin bij. We bekijken de opties of risico’s die uit een contract voortvloeien. We adviseren over de mogelijkheden en staan bij in vorderen van een schadevergoeding of nakoming van de afspraken. Als het niet anders kan dan gaan we over tot een gerechtelijke procedure.

Afspraak in strijd met de wet

Een contract of een overeenkomst kan nog zo goed zijn opgesteld, soms zijn afspraken in strijd met de wet en/of de goede zeden. Dit komt ook vaak bij algemene voorwaarden voor. Het nadeel van deze tegenstrijdigheden is dat u hier geen beroep meer op kunt doen.

Laat de algemene voorwaarden, een contract of overeenkomst altijd door de contractenrecht advocaat checken. Wilt u of de tegenpartij nakoming van een afspraak of schadevergoeding vorderen maar is de afspraak in strijd met de wet? Dit kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Een contractenrecht advocaat nodig? Neem zeker contact op. We staan graag voor u klaar.

Mr. P.J.T. Austen