Contractenrecht Advocaat

Als u gewichtige zaken afspreekt, dan is het duidelijk dat de afspraken goed op papier moeten komen te staan in een contract. Geen enkel contract is gelijk. De een vindt namelijk andere dingen belangrijker dan een ander. Wij kunnen u begeleiden in het opstellen / checken van contracten en algemene voorwaarden, zodat duidelijk is wat u over en weer van elkaar kunt verwachten. Heeft u al een contract gesloten en doet zich nu een probleem voor omdat één van de partijen de overeenkomst niet nakomt of omdat de afspraken niet duidelijk zijn? In dat geval kunnen wij u adviseren omtrent uw mogelijkheden en kunnen wij u bijstaan om schadevergoeding te vorderen of nakoming te bewerkstelligen. Ook kunnen wij voor u beoordelen wat de opties of risico’s zijn om onder een contract uit te komen. Voorbeelden van dergelijke overeenkomsten zijn:

 • aandeelhoudersovereenkomst;
 • aannemingsovereenkomst;
 • agentuurovereenkomst;
 • bemiddelingsovereenkomst;
 • brouwerijovereenkomst (drankafnameverplichting);
 • distributieovereenkomst;
 • geldleningsovereenkomst c.q. schuldbekentenis;
 • huurovereenkomst;
 • hypotheekovereenkomst;
 • intentieovereenkomst c.q. Letter of Intent (LoI);
 • koopovereenkomst;
 • licentieovereenkomst;
 • maatschapsovereenkomst;
 • managementovereenkomst;
 • pandovereenkomst;
 • vaststellingsovereenkomst.