Mr. Inga Nelissen

Mr. I.F.H. Nelissen

Advocaat, Register-Mediator
MfN-Registermediator

Advocaat

Sinds 2005 heeft mr. I.F.H. (Inga) Nelissen zich als advocaat gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht vanuit ons kantoor in Valkenburg. Mocht u op zoek zijn naar een advocaat in Limburg, bijvoorbeeld in de regio Maastricht, Heerlen of Sittard, op het gebied van Personen- en Familierecht (echtscheiding, alimentatie, omgang, verbreking samenleving, voogdij etc.), dan kan mr. Nelissen u bijstaan.

Mr. Nelissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Personen- en Familierecht geregistreerd en voldoet aan de aanvullende deskundigheidseisen die voor het familierecht gelden. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Register-Mediator

In 2018 heeft mr. Nelissen een erkende mediation-opleiding afgerond. Als u een register-mediator zoekt, kan mr. Nelissen u bijstaan in al uw conflicten. Meestal gaat het immers niet om de inhoud, maar juist om de onderliggende kwestie waardoor het conflict blijft bestaan.

Mr. Nelissen is erkend register-mediator, voldoet aan de kwaliteitseisen en staat als zodanig geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland, oftewel het MfN-register.
Zie ook hierboven het tabblad “Mediation” voor meer informatie.

Door ruim drie jaar ervaring in het bankwezen en het bemiddelen bij buitengerechtelijke schuldsaneringen, heeft mr. Nelissen ook goed inzicht in de financiële aspecten van een zaak. Mr. Nelissen treedt daarnaast op als bijzonder curator bij de Rechtbank Limburg en zij is vrijwilliger bij project buurtbemiddeling.


Specialisaties

Echtscheiding
Ouderschapsplan kinderen
Einde huwelijk / geregistreerd partnerschap
Collaborative divorce (Samen Scheiden)
Gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden
Samenlevingscontract
Partneralimentatie
Kinderalimentatie
Erkenning / Vaststelling vaderschap
Gezag / Voogdij
Hoofdverblijf / Omgang kinderen
Ondertoezichtstelling / Uithuisplaatsing
Naamswijziging
Buitengerechtelijk Crediteurenakkoord / Incasso’s
Second Opinion


Publicaties

Enkele gepubliceerde en noemenswaardige rechtszaken van mr. Nelissen:

 • Verzoek tot nihilstelling/wijziging partneralimentatie gepareerd.
  Rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht, 18 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6689;
 • Alimentatie na echtscheiding gestopt wegens samenwonen alsmede veroordeling in de (advocaat)kosten.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 28 oktober 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:9373;
 • Contactverbod na echtscheiding voor ouder met kind wegens verslaving.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 10 december 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:11500;
 • Omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen ondanks ouders die dat niet willen.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 2 december 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:11499;
 • Na echtscheiding anderhalf jaar partneralimentatie terugbetalen wegens verzwijgen samenwonen.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 22 mei 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:12820;
 • Veroordeling in kosten advocaat bij hoge uitzondering toegewezen na echtscheiding tussen ex-partners.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 12 februari 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:12821;
 • Gedwongen verkoop woning in verband met alimentatie tegengehouden omdat is aangetoond dat de wederpartij liegt.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht, 26 juni 2012, ECLI:NL:RBMAA:2012:3958;
 • Vrouw die na echtscheiding zonder toestemming van de man is verhuisd met kind moet terugverhuizen.
  Rechtbank Maastricht 9 december 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:4904;
 • Betaling groot bedrag aan alimentatie gewijzigd in de helft in natura rechtstreeks spenderen aan de kinderen.
  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 februari 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BP5807FJR 2011/92 met annotatie door I. Pieters, JIN 2011/282, RFR 2011/61.