Huurrecht advocaat

Het huurrecht hangt samen met het vastgoedrecht en maakt weer onderdeel uit van het burgerlijk recht. Het gaat hier specifiek om huurovereenkomsten tussen de verhuurder en de huurder. In elk land is het huurrecht anders geregeld. Een aantal regels gelden voor iedere huurovereenkomst.

Zowel de verhuurder als huurder hebben een aantal rechten en plichten. Verplichtingen zijn weer opgedeeld in onder andere het opschortingsrecht, verplichting om gebreken te verhelpen of het voldoen van de huurprijs. Is er onenigheid over de huurovereenkomst? Als huurrecht advocaat lossen we conflicten op.

Huurrecht in de wet geregeld

Om te bekijken of er sprake is van een huurovereenkomst wordt vooral naar de praktijk gekeken. Wanneer uit de praktijk blijkt dat aan de wettelijke definitie wordt voldaan dan gaat het om een huurovereenkomst. De inhoud van de overeenkomst is dus niet doorslaggevend.

Een huurovereenkomst gaat niet alleen over huur/verhuur van een woning maar ook over autoverhuur, verhuur van apparaten of goederen/producten. Een verhuurder heeft een aantal verplichtingen maar een huurder heeft dit net zo goed.

Zodra er onenigheid over (de inhoud van) de huurovereenkomst ontstaat kan er teruggevallen worden op het huurrecht. Hierin staan algemene regels en wettelijke verplichtingen van zowel de verhuurder als de huurder.

Voorbeelden huurrecht

Wanneer heeft u een huurrecht advocaat nodig? Dit is nodig wanneer de verhuurder óf de huurder niet aan bepaalde verplichtingen voldoet. Kijk maar eens naar onderstaande voorbeelden waarbij het huurrecht gaat spelen:

 • De verhuurder stelt een huurauto niet ter beschikking waardoor de huurder er geen gebruik van kan maken
 • De woning vertoont gebreken en de verhuurder wil dit niet herstellen
 • De huurder betaalt de huurprijs niet
 • Een huurder veroorzaakt ernstige overlast
 • U gebruikt de gehuurde woonruimte als bedrijfsruimte
 • De woningcoöperatie moet dringende werkzaamheden aan de huurwoning verrichten maar krijgt geen toegang

Er zijn natuurlijk nog veel meer situaties waarop het huurrecht van toepassing is. Denk maar eens aan huurbescherming, huurprijsverhoging of juist verlaging van de huurprijs.

Huurrecht advocaat inschakelen

Hierboven staan enkele voorbeelden waarbij u mogelijk een huurrecht advocaat nodig heeft. Dit is al helemaal het geval wanneer u er met de andere partij niet uitkomt. Onze advocaten huurrecht adviseren en bieden juridische hulp. Dit doet we ook in de volgende gevallen:

 • Ontruiming huurder, krakers en ontbinding huurovereenkomst
 • Achterstallige huur of servicekosten
 • Achterstallig onderhoud
 • Koop breekt geen huur
 • Faillissement van de verhuurder
 • Onderverhuur
 • Tegemoetkoming verhuiskosten en inrichtingskosten

Ervaart u problemen met opzegging of beëindiging van de huurovereenkomst? Ook dan schakelt u onze huurrecht advocaat in.

Onderverhuur en huurrecht

Wie een zelfstandige woonruimte huurt mag een deel daarvan onderverhuren. De verhuurder mag hier in een huurovereenkomst van afwijken. Bij een verbod tot onderverhuur is dit dus niet toegestaan. Helaas komt het in de praktijk maar al te vaak voor dat er toch sprake is van onderhuur. Vaak gebeurt dit onderling of via een platform zoals AirBnB.

Bij illegale onderverhuur is de huurder aansprakelijk en schadeplichtig richting de verhuurder. Bent u verhuurder, dan kunt u de winsten die de huurder heeft gemaakt opeisen Pas op, rechters worden steeds strikter hierin! Best schakelt u in een dergelijke zaak onmiddellijk een advocaat in.

Huurt u een woning of iets anders en wordt u onderverhuur verweten? Wanneer dit niet het geval is gaat u hiertegen in verweer. Hulp van een advocaat is zeker aan te raden.

Overlijden van de huurder of verhuurder

Wanneer de huurder of verhuurder overlijdt stopt de huurovereenkomst niet zomaar. De erfgenamen kunnen de huurovereenkomst gedurende een half jaar opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. Erfgenamen hebben er ook recht op om de huurovereenkomst door te laten lopen. Onze advocaten kunnen hierin adviseren en bemiddelen.

Heeft u een mogelijk huurgeschil of wilt u nader onderzoek doen naar uw rechten als huurder of verhuurder? Neem voor deze of andere informatie contact op met één van onze huurrecht advocaten:

Mr. P.J.T. Austen

Mr. S.J.M. Peters