Goederenrecht advocaat

Het goederenrecht is een belangrijk onderdeel van het vermogensrecht. Het gaat namelijk over het recht ten aanzien van goederen. Alle rechten en plichten die te maken hebben met de eigendom van een roerende of onroerende zaak vallen onder het goederenrecht. De complexiteit van het goederenrecht maakt een advocaat goederenrecht uiterst noodzakelijk voor een goed einde.

Vaak ontstaan er geschillen over de erfdienstbaarheid, of er sprake is van verjaring, vruchtgebruik of recht van reclame. Dit geschil kan met de gemeente, woningbouw, de buren of een andere partij ontstaan. Onze goederenrecht advocaten staan u in deze en andere soortgelijke zaken bij.

Eigendom en zeggenschap over goederen

Vermogensrecht of onroerende en roerende zaken, goederenrecht gaat over de eigendom en het zeggenschap over de goederen. Wanneer u volledig eigenaar van een (on)roerende zaak bent dan heeft u vergaande bevoegdheden. Gaat het om beperkte zeggenschap dan geeft dit vaak recht op overpad, vruchtgebruik maar er kan ook sprake zijn van hypotheekrechten, opstal of erfpacht.

Het is niet altijd duidelijk wie volledige of gedeeltelijke eigendom heeft. Ook over de bijbehorende rechten en plichten ontstaat wel eens onduidelijkheid.

Het is ten eerste belangrijk om verschil te maken tussen roerende en onroerende zaken. Wanneer zaken duurzaam met de grond verenigd zijn dan gaat het om onroerende zaken. Bijvoorbeeld gebouwen, beplanting of nog niet gewonnen delfstoffen. Alle overige tastbare zaken zijn roerende zaken.

Vermogensrecht en goederenrecht

Het vermogensrecht maakt onderdeel uit van het privaatrecht. Elk onderdeel van het vermogensrecht staat beschreven in boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Het goederenrecht is op iedereen van toepassing . Hierin verschilt dit met bijvoorbeeld de rechten uit overeenkomsten, die alleen voor betrokken partijen gelden.

Moet u volledig op de hoogte zijn van het goederenrecht? Nee, dit is werk voor juristen. Alleen wanneer u met een geschil te maken krijgt zult u bij een goederenrecht advocaat uitkomen.

Voorbeelden goederenrecht

Verschillende zaken hebben met het goederenrecht te maken. Kijk maar eens naar onderstaande voorbeelden:

  • Eigendomsverkrijging en eigendomsoverdracht
  • Vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, stal en erfpacht
  • Kwalitatieve rechten en verplichtingen
  • Recht van reclame
  • Appartementsrechten
  • Levering (notariële akte of bezitsverschaffing)

Hoe vestigt u een recht van pand of hypotheek? Is er sprake van erfdienstbaarheid en wie is de eigenaar van een stuk perceel? Allemaal vragen die de goederenrecht advocaat kan beantwoorden.

Verkrijging verjaring (grond/ onroerend goed/ erfdienstbaarheid)

Wanneer verkrijgt u het eigendom over een roerende zaak door middel van verjaring? Dit is wanneer u te goeder trouw gedurende minimaal drie jaren er bezitter van bent geweest. Dit is dus heel iets anders dan gebruikmaken van een roerende zaak. Een bezitter voert macht over de zaak of het recht uit.

Is er onenigheid met de gemeente, de buren of een andere partij over verkrijgende verjaring? Denk hierbij aan erfdienstbaarheid (gebruik andermans grond of recht van overpad) maar ook vermeend bezit van een gebouw.

U richt een stuk tuin in alsof het tot uw eigen tuin behoort. De achterbuurman komt na een aantal jaar melden dat dit zijn stukje grond is. Heeft u recht op verkrijging van dit stukje grond door verjaring? De goederenrecht advocaat bekijkt de mogelijkheden en helpt in het verzamelen van bewijs. We adviseren over verjaring of over een geschil.

Goederenrecht advocaat inschakelen

Verschillende vragen over de rechthebbende, eigenaar of bezitter van een goed houden de partijen bezig. Vragen die niet altijd direct zijn te beantwoorden. Onze goederenrecht advocaten buigen zich over deze vragen en komen met een duidelijk antwoord. Ook ingeval van een procedure staan we u bij.

Vragen voor de goederenrecht advocaat of heeft u advies nodig? Ons professioneel team staat voor u klaar.

Mr. P.J.T. Austen

Mr. S.J.M. Peters