Verzekeringsrecht Advocaat

Het verzekeringsrecht bepaalt de regels tussen de verzekeraar/verzekeringsmaatschappij en de verzekerde (verzekeringnemer). Er is hierbij altijd sprake van een verzekeringsovereenkomst. De verzekeringsrecht advocaat is gespecialiseerd in schadeverzekeringen, onderlinge verzekeringen, sommenverzekeringen maar ook andere soorten verzekeringen.

In veel gevallen worden schademeldingen snel afgehandeld en uitgekeerd. Helaas kunnen er geschillen tussen verzekeraar en verzekerde ontstaan. De advocaat behartigt de belangen van u als verzekerde.

De verzekeringsovereenkomst

Bij een verzekering is er een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringnemer: de verzekeringsovereenkomst. Dankzij deze verzekering dekt de verzekeringnemer zich tegen financiële risico’s.

De verzekeringsovereenkomst is altijd gebaseerd op een vertrouwensrelatie tussen enerzijds de verzekeringsmaatschappij en anderzijds de verzekerde. We spreken hier van een kansovereenkomst waarbij de verzekeringnemer de premie betaalt en de verzekeringsmaatschappij bij schade tot uitkering overgaat.

Voorbeelden verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht gaat over alle rechtsregels tussen verzekeraar en verzekeringnemer of verzekerde. Deze regels zijn sinds 1 januari 2006 van toepassing en vastgelegd in boek 7 van het burgerlijk wetboek.

Het is niet altijd duidelijk waar een verzekerde recht op heeft. Hierdoor ontstaan er hoogoplopende discussies over de hoogte van de uitkering. Vragen over dagwaarde, nieuwwaarde en dekking houden beide partijen bezig. Bijstand door een verzekeringsrecht advocaat is dan gewenst of zelfs noodzakelijk.

Enkele voorbeelden waarbij het verzekeringsrecht naar voren komt:

  • Standpunten over de dekking
  • Second opinion verzekeraar
  • Premiebetaling/verrekening
  • Totstandkoming en inhoud van de verzekeringspolis
  • Algemene voorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden
  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Zorgverzekeringen

Verder behandelt het verzekeringsrecht zaken zoals de duur en opzegging van een verzekering, de mededelingsplicht en de bereddingsplicht. Ook geschillen over opzet of eigen schuld behandelt de verzekeringsrecht advocaat.

Verzekeraar betaalt de schade niet uit

Wanneer u als verzekeringnemer de verzekeringspremie op tijd betaalt is er niet veel aan de hand. Het niet betalen van de verzekeringspremie kan ertoe leiden dat de verzekeraar de dekking van de verzekering opschort. Hierdoor bent u niet langer verzekerd.

Wanneer de verzekeraar een schade niet uitbetaalt en u heeft de verzekeringspremie wel op tijd betaald dan kunnen er aardig wat discussies ontstaan. Dit komt regelmatig voor bij de autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, rechtsbijstandsverzekering of reisverzekering.

Geschil met de verzekeraar/verzekeringsmaatschappij

Er zijn verschillende vormen van verzekeringen waaronder de schadeverzekering de belangrijkste is. Om welke verzekeringsvorm het ook gaat, een geschil of discussie kan tot ontevredenheid en financiële schade leiden.

Soms wordt de uitleg in de polisvoorwaarden verkeerd opgevat of is de verzekeringsmaatschappij hier onduidelijk over. Ook kan het dat iets niet onder de dekking valt of de verzekeringsmaatschappij de uitkering weigert. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de verzekerde/verzekeringnemer niet aan de mededelingsplicht voldoet.

Wanneer u er met de verzekeringsmaatschappij niet uitkomt is het belangrijk om een verzekeringsrecht advocaat in te schakelen. Deze komt op voor uw financiële belangen. We zijn steun en toeverlaat voor particulieren en ondernemingen.

Bent u als verzekeringsmaatschappij van mening dat de verzekerde zich niet aan de regels heeft gehouden? Valt iets buiten de dekking of is er sprake van verzekeringsfraude of onjuiste inlichtingen? De advocaat verzekeringsrecht bemiddelt in deze of andere geschillen.

Advocaat verzekeringsrecht

Wordt u het niet eens over de dekking van een verzekering, opzegging, premiebetaling of zijn er discussies over aansprakelijkheid (eigen schuld of opzet)? Als advocaat verzekeringsrecht staan we u met advies en ondersteuning bij.

Denk hierbij aan klachtenprocedures, het begeleiden bij schadeclaims, een second opinion, wanneer de schadeclaim wordt uitgekeerd maar ook het beoordelen van aansprakelijkheidskwesties. We geven snel en deskundig juridisch advies en bieden een passende oplossing.

Neem contact op en vraag naar onze werkwijze of plan direct een afspraak in.

Mr. P.J.T. Austen

Mr. S.J.M. Peters