Personen- en familierecht advocaat

Het personen- en familierecht is een rechtsgebied dat over huwelijk, echtscheiding, familiebetrekkingen, geboorte en nog veel meer gaat. Dit valt allemaal onder het burgerlijk recht. U krijgt hiermee te maken wanneer er sprake is van echtscheiding, alimentatie maar bijvoorbeeld ook bij naamswijziging. De personen- en familierecht advocaat wordt vaak bij echtscheidingen ingezet. Maar ook bij regeling van het ouderlijk gezag of erkenning van het vaderschap.

Behoefte aan een personen- en familierecht advocaat die u in deze of andere zaken bijstaat? We zijn er voor u.

Uit elkaar gaan

Helaas komt het dagelijks voor: ontbinding van het geregistreerd partnerschap of echtscheiding. Hierbij hoort ook de boedelverdeling, omgangsregeling met kind(eren) en het vaststellen van de alimentatie. Sommigen kunnen dit onderling prima zelf regelen, terwijl ontbinding van het geregistreerd partnerschap of echtscheiding wel altijd via een advocaat/gerecht verloopt.

Uit elkaar gaan is geen prettige situatie. Dan is het fijn wanneer u kunt vertrouwen op een ervaren personen- en familierechtadvocaat. Want we zijn er ook voor het nemen van moeilijke beslissingen.

Voorbeelden personen- en familierecht

Bijna iedereen kent het personen- en familierecht van de echtscheidingen en alimentatieregelingen. Maar er is natuurlijk nog veel meer wat onder dit rechtsgebied valt. Als advocaat behandelen we verschillende zaken. Enkele voorbeelden van het personen- en familierecht:

  • Scheiding van tafel en bed/ echtscheiding
  • Alimentatie en bijstandsverhaalzaken
  • Adoptie
  • Erkenning of ontkenning van het vaderschap
  • Boedelverdeling
  • Huwelijkse voorwaarden wijzigen
  • Ondertoezichtstelling

Er is natuurlijk nog veel meer, bijvoorbeeld de omgangsregeling tussen kind en ouder. Maar we zijn er ook voor naamswijziging, bijvoorbeeld wanneer er behoefte ontstaat om de familienaam aan te passen. Dan zijn er nog de leerplichtzaken, dit valt ook onder het personen- en familierecht.

Advocaat jeugdzorg en kinderbescherming

Gemeenten zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor jeugdhulp. Bureau jeugdzorg biedt vrijwillige en verplichte zorg aan jeugdigen. De Raad voor de kinderbescherming komt op voor kinderen die in de knel zitten of dreigen te komen.

Sommige ouders krijgen te maken met Bureau jeugdzorg of Veilig Thuis (voorheen AMK). Als advocaat personen- en familierecht voeren we overleg met deze instellingen.

Hoogte van de alimentatie vaststellen

Als gespecialiseerde advocaten krijgen we veel te maken met partneralimentatie en kinderalimentatie. Dit is binnen een echtscheiding een moeilijk en vaak emotioneel onderwerp. Beide partijen kunnen het niet eens worden over de hoogte van de alimentatie. Daarom is het belangrijk om goed naar uw rechten en plichten te kijken.

Laat de alimentatie door onze advocaat berekenen. Hierna leggen we deze afspraken duidelijk vast. Verandert er tussendoor iets in uw situatie? Dit kan aanleiding geven tot verlaging of verhoging van de alimentatie. We zijn er ook wanneer uw ex-partner de alimentatie niet betaalt.

Erkenning of gezag regelen

Jullie zijn niet getrouwd en krijgen samen een kind. Hierbij is het belangrijk dat de vader dit kind officieel erkent. Dit regelt u bij de gemeente. Geeft de moeder hier geen toestemming voor of wil de vader het kind niet erkennen, dan kunnen we als advocaat erkenning afdwingen via de rechter.

Dit doen we ook bij het regelen van het ouderlijk gezag. Wanneer de moeder niet mee wil werken dan vragen we het gezag via de rechter aan.

Advocaat personen- en familierecht

Of u nu te maken krijgt met echtscheiding, erkenning, naamswijziging, alimentatie, Raad voor de Kinderbescherming of Bureau jeugdzorg: onze personen- en familierecht advocaat is uw specialiste. We staan u bij in makkelijke maar ook in moeilijke zaken. Hierbij komen we voor uw belangen op.

Neem contact op met onze personen- en familierecht advocaat Mr. Inga Nelissen.