Personen- en Familierecht Advocaat

Bent u van plan om uit elkaar te gaan of is uw relatie verbroken? Wij kunnen hulp bieden bij een scheiding, het einde van samenwonen met samenlevingscontract en/of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Heeft u kinderen? Wij kunnen u adviseren over gezag en voogdij, hoofdverblijf (bij welke ouder gaat het kind wonen), omgang en alimentatie. Ook bij het vaststellen en/of ontkennen van het vaderschap kunnen wij u helpen. Bovendien kunnen wij u bijstaan met het berekenen van kinder- en partneralimentatie (bijdrage in levensonderhoud), aanspraak op pensioen en de verdeling / verrekening van de woning, schulden en/of spaartegoed. Wist u dat ook grootouders recht hebben op omgang met hun kleinkind? Ook een regeling voor uw huisdier is mogelijk. Verder kan onze advocaat specialist Personen- en Familierecht (mr. I.F.H. Nelissen) u bijstaan aangaande:

 • echtscheiding aanvragen, ook voor ondernemers / collaborative divorce (Samen Scheiden);
 • omgang met kind of co-ouderschap regelen;
 • alimentatie betalen: is er recht op kinderalimentatie en/of partneralimentatie;
 • gezag, voogdij en/of hoofdverblijf van kind regelen;
 • overleg met Raad voor de Kinderbescherming (onder meer gevestigd te Maastricht);
 • einde geregistreerd partnerschap of einde samenleving;
 • verdelen van inboedel of spullen;
 • verrekenen huwelijkse voorwaarden;
 • verdeling woning, hypotheek, schulden en spaargeld;
 • recht op pensioen: ouderdomspensioen of partnerpensioen regelen;
 • door mediation of in onderling overleg een ouderschapsplan maken;
 • overleg met Bureau Jeugdzorg (onder meer gevestigd te Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen) en met andere jeugdhulpinstanties, zoals Xonar (Jeugd- en Pleegzorg in Zuid-Limburg) en/of Veilig Thuis (voorheen het AMK (“Advies Meldpunt Kindermishandeling”));
 • ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing;
 • naamswijziging.