Erfrecht Advocaat

Het is al erg genoeg als een dierbare overlijdt en nog erger als er vervolgens een conflict ontstaat omtrent de erfenis.  Daarbij speelt vaak een rol dat de erfenis verdeeld moet worden en dat daarbij niet alleen opbrengsten, maar ook schulden kunnen horen. Het is daarom belangrijk om u goed te laten adviseren over uw mogelijkheden voor aanvaarding of verwerping van een erfenis en over uw rechten en verplichtingen. De erfrecht advocaat kan u bijstaan in deze moeilijke tijden.

Ook de inhoud van een testament of juist het ontbreken van een testament leiden wel eens tot conflict situaties. Hierbij kunnen zich vragen voordoen zoals ‘kunnen kinderen onterfd worden?’ of ‘mijn vader gaat hertrouwen, kan zijn nieuwe vrouw nu bij het geld van mijn overleden moeder? Ook kan er onduidelijkheid zijn over de volgende onderwerpen:

  • (zuiver / benificair) aanvaarden of verwerpen van een erfenis;
  • versterferfrecht en het testamentaire erfrecht;
  • uitleg van een testament;
  • schenkingen en andere giften;
  • plaatsvervulling;
  • rechten van de langstlevende;
  • onwaardigheid;
  • verdeling van de erfenis;
  • bloot eigendom / vruchtgebruik;
  • onterven van (stief)kinderen / schenkingen onder uitsluiting / legaten.

Bij deze of andere vragen en problemen kan onze erfrecht advocaat, mr. Elise Peeters u adviseren of vertegenwoordigen!

Neem contact op