Bestuursrecht Advocaat

Weigert de gemeente een vergunning aan u te verlenen of wilt u juist de vergunning van uw buurman aanvechten? Zowel gedurende een lopende procedure als in de aanloop naar de vergunningaanvraag kunnen wij u adviseren over de opties en de te verwachten moeilijkheden. Het aanvechten van wijzigingen in een bestemmingsplan behoort ook tot de mogelijkheden. Wij kunnen u hulp bieden bij talloze kwesties tegen de overheid op bestuursrechtelijk gebied, waaronder:

 • aanvragen vergunningen, zoals bouwvergunning of omgevingsvergunning;
 • bezwaar maken tegen besluiten en beroep bij de rechter;
 • dwangsom bij niet tijdig beslissen door bestuursorganen;
 • voorlopige voorzieningen;
 • toetsing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • wijzigen bestemmingsplan;
 • Wet Bibob-zaken;
 • schadebesluiten;
 • handhavend optreden (bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, intrekken / wijzigen beschikking, gedogen);
 • WOB-zaken;
 • projectontwikkeling / vergoeding planschade / Wet ruimtelijke ordening (Wro).