Arbeidsrecht advocaat

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is het ontslagrecht. Krijgt u te maken met ontslag en wilt u hiertegen in verweer gaan of wilt u juist het ontslag aanvragen? De arbeidsrecht advocaat is dan de aangewezen professionals om u in deze ontslagzaak bij te staan. Het arbeidsrecht gaat echter veel verder, bijvoorbeeld het opstellen van arbeidscontracten of advies bij arbeidsgeschillen.

De verhouding tussen werkgever en werknemer moet immers goed geregeld zijn. Afspraken zijn vastgelegd in een contract oftewel arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Arbeidsrecht en sociaal recht

Het arbeidsrecht is een apart rechtsgebied en maakt onderdeel uit van het sociaal recht. Voorheen was er altijd sprake van een groot machtsverschil tussen werkgever en werknemers. Dit heeft tot heel wat misverstanden geleid. Werknemers krijgen sinds het begin van de 21e eeuw bescherming dankzij het arbeidsrecht.

Voor zowel werkgevers als werknemers speelt het arbeidsrecht een belangrijke rol. Hoe kunnen bedrijven op een verantwoorde manier het personeelsbestand afbouwen? Is ontslag terecht en hoe zit het met een transitievergoeding of gouden handdruk? Onze advocaten zijn op de hoogte van de nieuwste wetten en regels en komen deze onderwerpen regelmatig in hun praktijk tegen.

Voorbeelden arbeidsrecht

Er zijn verschillende situaties waarbij het arbeidsrecht van toepassing is. Alles onder dit recht heeft betrekking op de arbeidsovereenkomst en arbeidsomstandigheden. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • Concurrentiebeding of relatiebeding
  • Proeftijd: hoe lang en is dit verplicht?
  • Doorbetaling bij ziekte
  • Moet de werkgever loon doorbetalen bij faillissement?
  • Vakantie-uren, verlof en werktijden
  • Ontslagvergoeding, transitievergoeding of gouden handdruk

Er zijn nog meer zaken waarbij de arbeidsrecht advocaat advies of ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld bij een ZW-uitkering, overgang van onderneming (reorganisatie) of overleg met UWV.

Arbeidsconflict, wat te doen?

Alles is zo goed mogelijk in de arbeidsovereenkomst geregeld. Toch kan er altijd een arbeidsconflict ontstaan. Bij een verstoorde arbeidsverhouding mag de werkgever de werknemer ontslaan. Hiervoor moet de werkgever toestemming vragen aan de kantonrechter. In dit soort zaken staat de arbeidsrechtadvocaat u bij.

Is er sprake van ontslag op staande voet? Voor de werknemer is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten. Het is aan te raden om een eventueel beëindigingsvoorstel niet te tekenen.

Een arbeidsconflict brengt veel stress met zich mee. Dit kan uiteindelijk tot ziekte van de werknemer leiden. De bedrijfsarts beoordeelt of de ziekte is ontstaan door het arbeidsconflict. Wie tijdens ziekte akkoord gaat met ontslag heeft in veel gevallen geen recht op een WW-uitkering. Ook daarom is het goed om advies in te winnen bij onze arbeidsrechtadvocaat.

Gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat

Ontslag bij ziekte of op staande voet, een arbeidsgeschil, disfunctioneren of een kantonrechterprocedure. Onze arbeidsrecht advocaten zijn in deze en andere zaken gespecialiseerd. Sinds 2020 is de Wet arbeidsmarkt in Balans van toepassing. Deze wet heeft het arbeidsrecht aardig veranderd. Hier weten we alles vanaf, we blijven continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Als arbeidsrecht advocaat voorzien we u allereerst van advies. Soms is een UWV-procedure of een kantonrechter procedure onvermijdelijk. Ook dan staan we u bij.

Checken arbeidsovereenkomst/ vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst opstellen? Dit vraagt om maatwerk. De ervaren advocaat gaat hiermee aan de slag. Maar ook voor het checken van de huidige arbeidsovereenkomst staan we met raad en daad bij.

Klopt de arbeidsovereenkomst niet, bijvoorbeeld omdat deze niet strookt met wettelijke regels waaraan de werkgever zich moet houden? We zoeken naar een passende oplossing. Hierbij houden we ons aan de regels van het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon en de Arbeidstijdenwet. Natuurlijk houden we ook rekening met afspraken uit de cao.

Arbeidsrechtadvocaat nodig? Neem bij dringende juridische zaken direct contact op:

Mr. S.J.M. Peters