Arbeidsrecht / Socialezekerheidsrecht Advocaat

Heeft u te maken met economisch minder goede tijden binnen uw bedrijf en wilt u weten hoe u op een verantwoorde manier uw personeelsbestand kunt afbouwen? Of heeft u van uw werkgever te horen gekregen dat er geen plaats meer is voor u binnen het bedrijf? Bij deze en overige ontslagkwesties kunnen wij adviseren, onderhandelen of procedures in gang zetten. Ook met andere problemen op de werkvloer kunt u bij onze advocaat (mr. S.J.M. Peters; Specialist Arbeidsrecht) terecht voor juridische hulp, waarbij u kunt denken aan:

 • verschillende soorten arbeidsovereenkomsten (bepaalde of onbepaalde tijd, nuluren) en CAO’s;
 • arbeidsconflict;
 • bepalingen als aanzegplicht, concurrentiebeding, relatiebeding, proeftijd, ketenregeling, verbod op nevenwerkzaamheden;
 • loon(door)betaling bij ziekte, beslag, faillissement;
 • arbeidsomstandigheden en werktijden, vakantie / verlof;
 • werkweigering;
 • ontslag (met wederzijds goedvinden, via UWV WERKbedrijf / kantonrechter, ontslag op staande voet, kennelijk onredelijk ontslag, collectief ontslag);
 • overleg met UWV WERKbedrijf (onder meer gevestigd te Heerlen en Roermond);
 • opstellen / checken beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst;
 • ontslagvergoeding / gouden handdruk / transitievergoeding;
 • overgang van onderneming / reorganisatie;
 • ZW-uitkering / WW-uitkering, benadelingshandeling en de fictieve opzegtermijn;
 • overleg met UWV WERKbedrijf of andere lokale instanties zoals Werkplein Maastricht of Werkplein Roermond.