Meesterschap

Door mr. P.J.T. (Pieter) Austen

Procederen is niet altijd een successtory. Meesterschap is in verhouding tot het belang van de zaak en de verhaalbaarheid van de vordering op de wederpartij de juiste keuzes maken. De juiste keuzes maak ik in overleg met u en dat levert al meer dan 25 jaar succes op. Daarnaast kan ik mij zeer goed verplaatsen in de gedachtegang van een ondernemer, niet op de laatste plaats omdat ikzelf ook ondernemer ben. Mijn affiniteit gaat uit naar alles wat met ondernemerschap, bouw- en huurrecht van doen heeft.

Als enkel voorbeeld van dit laatste wil ik erop wijzen dat ik snel beoordeel of ik voor u iets kan betekenen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de huurprijs van uw bedrijfsruimte niet in de pas loopt met vergelijkbare panden ter plaatse.

De volgende stappen doorlopen wij dan:

  • de huurovereenkomst controleren wanneer recht bestaat op aanpassing van de huurprijs;
  • een makelaar of taxateur in de arm nemen die bepaalt of de huurprijs wel of niet in de pas loopt met vergelijkbare panden;
  • overleg met de wederpartij om te bezien of op minnelijke wijze tot overeenstemming kan worden geraakt. Inlevingsvermogen en de kunst van het onderhandelen komt hierbij om de hoek kijken; en
  • bij geen overeenstemming, zaak aanhangig maken bij de rechtbank. Mijn ervaring leert dat hangende een procedure uiteindelijk toch tot een vergelijk wordt gekomen, waarna de huurrelatie tussen partijen weer is genormaliseerd.

In dergelijke zaken put ik uit de nodige ervaring, weet de juiste makelaar of taxateur uit ons netwerk te benaderen, houdt het belang van de zaak goed in de gaten in verhouding tot de kosten en vergeet hierbij niet uit het oog te verliezen om, als goed onderhandelaar, een voor u zo gunstig mogelijke regeling te treffen. Zo heb ik in talloze huurprijskwesties voor mijn cliënten de huurprijs beduidend kunnen verlagen of andersom kunnen verhogen indien de verhuurder wordt bijgestaan.

Advocaat die deze zaak behandeld heeft:
Mr. P.J.T. Austen