Doorzettingsvermogen

Door mr. K.A.M.J. Horsch

Cliënte koopt een tweedehands auto van een particulier en al kort na aankoop vertoont de auto ernstige mankementen. Na reclameren bij de verkoper blijkt dat in de overeenkomst c.q. garantie een valse naam en een vals adres zijn genoemd. Cliënte doet aangifte van oplichting. De verkoper wordt verhoord, maar de OvJ seponeert de zaak onder verwijzing naar de civiele rechter.

Vervolgens maak ik namens cliënte aanspraak op schadevergoeding omdat de auto non-conform is. De wederpartij verweert zich met passages uit het proces verbaal van verhoor dat door de politie is opgesteld, maar grote delen van dit proces verbaal ontbreken, zogenaamd om privacy redenen. Ik benader het Wpg-loket van de politie verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens en uiteindelijk wordt, na herhaaldelijk aandringen, door de privacyfunctionaris het hele proces verbaal verstrekt. Daaruit blijkt dat de wederpartij de auto voor een laag bedrag heeft gekocht toen die total loss was en een WOK-status had. Dit heeft de verkoper niet aan cliënte verteld bij de verkoop. Via via heb ik ook het schaderapport met foto’s van de compleet ingedeukte auto verkregen. Cliënte schrok hiervan en wilde als gevolg van de auto af.

Ik heb daarom in de procedure de eis gewijzigd in dwaling, waardoor de wederpartij de auto moest terugnemen onder terugbetaling van de koopsom, betaling van alle gemaakte reparatiekosten en de proceskosten. In hoger beroep is de eerste positieve uitspraak na het horen van getuigen volledig bekrachtigd met een proceskostenveroordeling van de verkoper!

Zo eindigde dit alsnog goed voor cliënte en heeft ze van het betaalde geld een spiksplinternieuwe auto kunnen kopen!

Advocaat die deze zaak behandeld heeft:
Mr. K.A.M.J. Horsch