“Doorzettingsvermogen”

Cliënte koopt een tweedehands auto van een particulier en al kort na aankoop vertoont de auto ernstige mankementen. Na reclameren bij de verkoper blijkt dat in de overeenkomst c.q. garantie een valse naam en een vals adres zijn genoemd. Cliënte doet aangifte van oplichting. De verkoper wordt verhoord, maar de OvJ seponeert de zaak onder verwijzing naar de civiele rechter.

Aldaar maak ik namens cliënte aanspraak op schadevergoeding omdat de auto non-conform is. De wederpartij verweert zich met passages uit het p-v van verhoor dat door de politie is opgesteld, maar grote delen van dit p-v ontbreken, zogenaamd om “privacyredenen”. Ik benader het Wpg-loket van de politie en uiteindelijk wordt, na herhaaldelijk aandringen, door de privacy-functio-naris het hele p-v verstrekt. Daaruit blijkt dat de wederpartij de auto voor een laag bedrag heeft gekocht toen die total loss was en een WOK-status had. Dit heeft hij niet bij de verkoop aan cliënte verteld. Via via heb ik ook het schaderapport met foto’s van de compleet ingedeukte auto verkregen. Cliënte schrok hiervan en wilde van de auto af.

Ik heb daarom in de procedure de eis gewijzigd in dwaling, waardoor de wederpartij de auto moest terugnemen onder terugbetaling van de koopsom, betaling van àlle gemaakte reparatiekosten èn de proceskosten. In hoger beroep is de uitspraak – na het horen van getuigen – volledig bekrachtigd met een proceskostenveroordeling in hoger beroep.

Van het betaalde geld heeft cliënte een spiksplinternieuwe auto gekocht, bij de dealer.

Advocaat die deze zaak behandeld heeft:
Mr. K.A.M.J. Horsch