Mr. Kay Horsch

Mr. K.A.M.J Horsch

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Mr. K.A.M.J. (Kay) Horsch is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht (Masters Privaat- en Bestuursrecht).

Tijdens zijn studieperiode heeft hij als tutor op het gebied van juridische vaardigheden, het Verbintenissen- en Goederenrecht onderwijs en college gegeven. Tevens is hij medewerker van de Stichting Wetswinkel Landgraaf geweest en heeft hij stage gelopen bij het Infopunt Schade A2 Maastricht.

Vanaf 2011 is mr. Horsch in dienst bij Austen en Peters Advocaten; hij is advocaat sinds 25 januari 2012.

Mr. Horsch is bedreven in literatuur- en jurisprudentieonderzoek ten behoeve van uw juridisch advies en verleent met name rechtsbijstand op het gebied van Aansprakelijkheidsrecht, Vastgoedrecht – waaronder Huurrecht en VvE recht – Burenrecht, Incasso-/Beslagrecht en Faillissementsrecht alsook is hij gespecialiseerd WSNP-advocaat (op basis van toevoeging / “pro deo”).

Verder is mr. Horsch actief lid van Leo Club Sarolea Heerlen. Deze club zet zich in voor diverse goede doelen in Parkstad en omstreken.

Mr. Kay Horsch heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Huurrecht en Ondernemingsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Specialisaties


Publicaties

Enkele gepubliceerde en noemenswaardige rechtszaken van mr. Horsch:

 • Nederlandse rechter onbevoegd om van de door de wederpartij aangespannen zaak kennis te nemen.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 4 december 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:10911;
 • Standpunt recht van eerste koop / voorkeursrecht leidt tot bewijsopdracht koopoptie voor wederpartij.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 23 oktober 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:9509;
 • Geen tussentijdse beëindiging WSNP maar een jaar verlenging om boedelachterstand weg te werken.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 3 september 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:8960;
 • Verwijderen negatieve BKR-registratie om woning te kunnen kopen na succesvol doorlopen schuldsanering.
  Rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht, 15 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3644;
 • VvE mag huisdieren (honden en katten) niet verbieden in Huishoudelijk Reglement; huisdierenverbod /
  hondenverbod voor appartement is bijgevolg ongeldig (mr. Horsch was zelf ook procespartij).
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 9 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1722, RVR 2019/57, NJF 2019/387, Prg. 2019/179;
 • Afstaan gehuurde woonruimte aan een ander leidt tot ontbinding huurovereenkomst en boete voor huurder.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 23 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1516;
 • Stilzwijgende verlenging met 60 maanden van B2B service-overeenkomst is niet onredelijk bezwarend.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 17 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3535, NJF 2019/403;
 • Toegestaan getuigenverhoor door aandeelhouder ter verkrijging van bewijs bestuurdersaansprakelijkheid.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 8 februari 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:2588;
 • Uitstel in spoed kort geding van ontruiming woning door de bank vanwege hypotheekachterstand.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 3 januari 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:48;
 • Einde WSNP voorkomen ondanks boedelachterstand en niet nagekomen informatieplicht.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 11 december 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:12411;
 • Verstekvonnis bekrachtigd omdat het in verzet verschuldigde griffierecht niet tijdig is voldaan.
  Rechtbank Amsterdam 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7670;
 • Aanzegging van het einde van een na 1 juli 2016 afgesloten huurcontract woning binnen 1 jaar.
  Kantonrechter Rechtbank Oost-Brabant, Locatie ‘s-Hertogenbosch, 4 oktober 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5162;
 • Geen non-conformiteit omdat koper bekend was met ingewikkelde toegangs- en eigendomssituatie.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 17 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1616, RVR 2018/52;
 • Ondanks beroep van schuldenaar op opschorting verzocht faillissement toegewezen.
  Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 13 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2657, INS-Updates.nl 2018-0125;
 • Spoedeisende vordering tot schorsing van de executie van een ontruimingsvonnis gepareerd.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 10 oktober 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:9843;
 • Verhuurder dient door huurder gedane investeringen in bedrijfsruimte te vergoeden.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 29 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2787;
 • Verzwijgen WOK-status auto leidt tot betaling koopprijs en reparatiekosten.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:821, AR 2017/1172;
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 17 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1943;
 • Toelating WSNP in aanmerking komende echtgenoot ondanks gemeenschap van goederen.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 9 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:481;
 • Afwijzing vordering incassobureau omdat afgesproken betalingsregeling wordt nagekomen.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 25 januari 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1175;
 • Gedwongen ontruiming huurder woonruimte vanwege bedrijfsmatige bakactiviteiten.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 2 november 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:9562;
 • Verlenging WSNP in plaats van tussentijdse beëindiging ten behoeve van second opinion.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 20 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4735;
 • LBIO aansprakelijk voor betaling openstaande alimentatie vanwege fout bij inning.
  Kantonrechter Rechtbank Rotterdam 9 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7277;
 • Staat aansprakelijk voor schade boot ten gevolge van onterecht beslag FIOD.
  Kantonrechter Rechtbank Den Haag 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10495;
 • Toewijzing vordering benadeelde partij en oplegging schadevergoedingsmaatregel.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 29 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3069;
 • Onverwijlde teruggave ingehouden rijbewijs vanwege persoonlijke omstandigheden.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 18 maart 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:2919;
 • Verlenging WSNP in plaats van tussentijdse beëindiging door alsnog naleven regels.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 25 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:703;
 • Ontruiming en huurbetaling bedrijfsruimte, ondanks verweer komende WSNP(-zitting).
  Kantonrechter Rechtbank Limburg (kort geding), Locatie Maastricht, 21 januari 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:479;
 • Correctie onjuiste berekening beslagvrije voet met verplichting tot terugbetaling.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 22 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5345;
 • Verlenging WSNP in plaats van tussentijdse beëindiging vanwege recente actieve houding.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 18 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2244;
 • Verzwijgen WOK-status auto leidt tot betaling koopprijs en reparatiekosten.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 21 januari 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:507;
 • Echtgenote van failliet kan opeising woning en auto door curator blokkeren met retentierecht.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 12 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2773, JOR 2014/313 met annotatie door mr. Rieter, notaris Bird & Bird LLP te Den Haag, NJF 2014/392;
 • Spoedeisende vordering tot opheffing conservatoir beslag in bodemprocedure gepareerd.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 30 oktober 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:8607;
 • Geschil omtrent eigendomsrecht / verzorgingskosten van een aantal paarden.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 16 oktober 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:12776;
 • Spoedeisende vordering tot opheffing conservatoir beslag / gerechtelijke bewaring gepareerd.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 16 juli 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:10393;
 • Schending waarheidsplicht leidt tot toewijzing vordering.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Heerlen, 26 juni 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:3900;
 • Schending klachtplicht “Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen”.
  Arbitragecommissie Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) 31 oktober 2012, Arbitraal Vonnis nr. 54;