Ondernemingsrecht Advocaat

Bij het Ondernemingsrecht gaat het om de interne organisatie van beroep of bedrijf en degenen die daarbij direct belangenden zijn, zoals (rechts)personen die met de onderneming zaken doen of daardoor worden geraakt. Veel ondernemingen worden gedreven in de vorm van een rechtspersoon (B.V., N.V., vereniging, stichting). Daartegenover staan de eenmanszaak, v.o.f. (commanditaire vennootschap), en maatschap zonder rechtspersoonlijkheid. Traditioneel wordt de maatschap gebruikt voor beroepen “met het hoofd” en de v.o.f. voor bedrijven “met de handen”. Onze advocaten zijn bedreven in ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals;

  • oprichting van een onderneming (i.o.-fase en bekrachtiging);
  • bevoegdheden organen van de vennootschap (Bestuur, AvA, RvT / Statuten / Aandeelhoudersovereenkomsten);
  • interne / externe aansprakelijkheid;
  • hoofdelijke aansprakelijkheid / afgescheiden vermogen;
  • geschillen (stille) vennoten v.o.f. of maatschap;
  • eenmanszaak en huwelijkse voorwaarden;
  • financiering en zekerheden / jaarrekeningrecht / enquêterecht;
  • overleg met de KvK (“Kamer van Koophandel”);
  • fusie / overname bedrijf;
  • ontbinding / vereffening / verdeling vennootschap.