Ondernemingsrecht advocaat

Het ondernemingsrecht is van toepassing op alle ondernemingen met een winstoogmerk (zelden stichtingen). Wanneer er sprake is van een faillissement, geschillen met zakenpartners, onenigheid over overeenkomsten of samenwerking dan geldt het ondernemersrecht.

De ondernemersrecht advocaat is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke kwesties. Denk hierbij aan hoofdelijke aansprakelijkheid, geschillen of de oprichting van een onderneming. Hierbij speelt de juridische rechtsvorm zeker een rol.

Nederlandse juridische rechtsvorm

Een bedrijf moet altijd voor een juridische rechtsvorm kiezen. Afhankelijk van de rechtsvorm is de bestuurder of ondernemer niet of juist wel met het privévermogen aansprakelijk. Dit zijn de rechtsvormen die we in Nederland kennen:

 • Besloten vennootschap (BV)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Vennootschap onder firma (vof)
 • Maatschap en commanditaire vennootschap (CV)
 • Eenmanszaak
 • Vereniging
 • Stichting

Het ondernemingsrecht is bij verenigingen en stichtingen alleen in bepaalde gevallen toepasbaar.

Het ondernemingsrecht en risico’s voor bedrijven

Als ondernemer komt u vroeg of laat voor één of meerdere juridische kwesties te staan. Denk hierbij aan een samenwerkingsovereenkomst, het opstellen of uitvoeren van de algemene voorwaarden, geschillen over de handel maar ook fuseren of een overname.

Bedrijven lopen altijd een risico, vooral wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband. Maar ook het aanbieden van diensten of producten brengt de nodige risico’s met zich mee. Dan is er ook nog de beroepsaansprakelijkheid, vooral professionele beroepsbeoefenaars worden vaker met cliënten geconfronteerd.

Voorbeelden ondernemers

Wanneer is het inschakelen van een ondernemersrecht advocaat verstandig? In verschillende situaties adviseert de advocaat of zorgt deze voor het voorkomen of oplossen van geschillen in of met de onderneming. Enkele voorbeelden uit de praktijk waarop het ondernemingsrecht van toepassing is:

 • Interne of externe aansprakelijkheid;
 • Eenmanszaak en de huwelijkse voorwaarden;
 • Oprichting van een onderneming en rechtsvormkeuze;
 • Overleg met de Kamer van Koophandel;
 • Fusie of overname van het/een bedrijf;
 • Ontbinding, vereffening of verdeling van een vennootschap;
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • Aandeelhoudersovereenkomst

Ook geschillen over of tegen commerciële contracten, financiële instellingen, bestuurdersaansprakelijkheid of overeenkomsten zijn werk voor de ondernemingsrecht advocaat.

Bedrijf starten of verkopen

Het ondernemingsrecht begint bij het starten van een bedrijf. Een eenmanszaak of vof is zo opgezet, maar aan het starten van een NV of BV zitten toch wat juridische kwesties vast. Het is belangrijk om hier de voor- en nadelen van in te zien. De advocaat ondernemingsrecht begeleidt in het gehele proces. Denk hierbij niet alleen aan de oprichting maar ook het aannemen van personeel en eventuele fusie of bedrijfsovername.

Een bedrijf overnemen of verkopen is een ingewikkeld proces. U bent al snel 6 tot 12 maanden verder voordat het gehele proces is afgerond. De ondernemingsrechtadvocaat adviseert en biedt juridische ondersteuning.

Een dossier opbouwen

Wanneer het om geschillen binnen het ondernemingsrecht gaat is het belangrijk om tijdig een goed dossier op te bouwen. Hiermee kan de ondernemingsrecht advocaat tot een goede oplossing komen. In veel gevallen is het mogelijk om een juridische procedure te voorkomen. Mocht het toch zover komen dan staat u samen met de advocaat een stuk sterker.

Als ondernemingsrecht advocaat beschikken we over een uitstekende expertise en proceservaring. Hierdoor zijn we in staat om de juiste strategie te bepalen en deze uit te voeren.

Gespecialiseerde ondernemingsrecht advocaat

Onze gespecialiseerde ondernemingsrecht advocaten adviseren omtrent de mogelijkheden en zoeken naar blijvende oplossingen. Sommige taken zijn voor de ondernemingsrecht advocaat, andere taken moeten we aan de notaris overlaten. Met onze focus op het ondernemingsrecht steken we alle energie in uw zaak.

Een advocaat ondernemingsrecht nodig? Neem vrijblijvend contact op of maak direct een afspraak:

Mr. S.J.M. Peters