Intellectueel eigendomsrecht advocaat

Het intellectueel eigendomsrecht beschermt makers van teksten, foto’s of muziek maar ook van een uitvinding, merk of vormgeving. Het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht en handelsnaamrecht vallen allemaal onder het intellectueel eigendomsrecht. Dankzij deze wetgeving kunnen anderen uw creaties alleen met toestemming gebruiken.

Het komt met regelmaat voor dat iemand zonder toestemming gebruik maakt van een merk, logo, handelsnaam of creatief werk. De intellectueel eigendomsrecht advocaat is hierin gespecialiseerd en behandelt zaken in binnen- en buitenland.

Bescherming intellectuele eigendommen

Bent u uitvinder, auteur, ontwerper of ontwikkelaar dan is het belangrijk om uw uitgewerkte ideeën of werken te beschermen. Automatisch gebeurt dit via het intellectueel eigendomsrecht. Het intellectueel eigendomsrecht ontstaat vanzelf zodra er sprake is van een onderneming (handelsnaam) of creatief werk.

Een merk onderscheidt een product of dienst. Om een merk te beschermen moet de ondernemer of producent het merk registreren (Benelux, Europees of wereldwijd), waarvoor de advocaat intellectueel eigendomsrecht zorg kan dragen. De advocaat intellectueel eigendomsrecht komt ook in actie wanneer er inbreuk wordt gemaakt op een van de intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, merkenrecht of een van de andere rechten. Bij een inbreuk makende merkregistratie kan de advocaat intellectueel eigendomsrecht ook de nodige juridische stappen ondernemen ter bescherming van uw merk.

Optreden tegen inbreuk intellectueel eigendomsrecht

Het komt regelmatig voor dat er inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht. Dit kan aardig wat schade met zich meebrengen, bovendien is het ook vaak een kwestie van morele rechten. Snel in actie komen beperkt de schade zoveel mogelijk. Hierbij is een intellectueel eigendomsrecht advocaat onmisbaar.

We starten een kort geding tegen de inbreukmaker, hierbij wordt een verbod op verdere inbreuk gelegd. Dit gebeurt in veel gevallen op straffe van een dwangsom. De advocaat ziet er ook op toe dat illegale kopieën verwijderd en/of vernietigd worden. Het kan echter ook dat u zelf inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht heeft gemaakt. In dit geval bemiddelen we tussen u en de rechthebbende en proberen we de zaak zo goed mogelijk op te lossen.

Inbreukmaker aansprakelijk stellen

Veel creatieve werken of uitgewerkte ideeën zijn automatisch beschermd middels het intellectueel eigendomsrecht. Het is echter wel belangrijk dat duidelijk is dat het om eigen werk met een persoonlijk karakter van de maker gaat. In het geval van een handelsnaam moet er sprake zijn van daadwerkelijk gebruik van deze handelsnaam.

Een inbreukmaker aansprakelijk stellen kan wanneer iemand ongevraagd of zonder toestemming gebruik maakt van uw creatieve werken of uitgewerkte ideeën. Let op: een idee op zich is niet beschermd middels het intellectueel eigendomsrecht. Door de inbreukmaker aansprakelijk te stellen voorkomt u verdere verspreiding van uw werk, uitvinding, handelsnaam of merk en kunt u een schadevergoeding eisen.

Inbreuk gemaakt op intellectueel eigendomsrecht

U heeft een foto of tekst van het internet gebruikt, geeft uw onderneming een bestaande handelsnaam of verkoopt nageschilderde kunstwerken. De kans is groot dat u inbreuk maakt op een of meerdere intellectuele eigendomsrechten. Vaak ontvangt u een brief van de rechthebbende of een advocaat.

Om verdere schade en hiermee kosten te beperken is het belangrijk dat u een advocaat intellectueel eigendomsrecht inschakelt.

Voorbeelden intellectuele eigendomsrechten

Niet altijd is duidelijk wat onder het auteursrecht, handelsnaamrecht of een van de andere eigendomsrechten valt. Hier volgen enkele voorbeelden uit de praktijk.

  • Een website kopieert teksten van een andere website -> auteursrecht (kunst, wetenschap, letterkunde en portretrecht)
  • De plaatselijke slagerij gebruikt dezelfde handelsnaam als een slagerij in hetzelfde dorp -> handelsnaamrecht
  • Een producent gebruikt exact dezelfde verpakking als diens concurrent -> merkenrecht (logo, woordteken of beeldteken)
  • U registreert een domeinnaam met daarin de naam van een bekend merk -> domeinnaamrecht
  • Iemand brengt een bedrijfsgeheim naar buiten -> wet bescherming bedrijfsgeheimen

Overige intellectuele eigendomsrechten zijn:

  • Naburige rechten
  • Tekeningen- en modellenrecht
  • Databankenrecht
  • Chipsrecht
  • Kwekersrecht

Intellectueel eigendomsrecht en schadevergoeding

Bij inbreuk op een van bovenstaande rechten speelt het intellectueel eigendomsrecht een grote rol. Weigert de inbreukmaker medewerking of wordt u het niet eens over een schadevergoeding? De advocaat intellectueel eigendomsrecht beschermt uw rechten én plichten.

Kom bij inbreukmaking direct in actie, als intellectueel eigendomsrecht advocaat staan we u graag te woord.

Mr. P.J.T. Austen