Intellectueel Eigendomsrecht Advocaat

Als bedenker, ontwerper, ontwikkelaar of auteur kunt u uw werk beschermen via het intellectuele eigendomsrecht. Anderen kunnen uw creaties dan niet gebruiken, behalve als u daar toestemming voor geeft. Zo krijgt u bijvoorbeeld de kans om uw investeringen in de ontwikkeling van een product terug te verdienen. Als u zich in de markt wilt profileren als aanbieder van diensten of leverancier van producten, dan wilt u zich ook onderscheiden van anderen. Dat kan door gebruik te maken van een merk, logo of handelsnaam. Het exclusieve recht op een merk krijgt u door inschrijving van het merk in een merkenregister. Door de inschrijving krijgt u bescherming en kunt u zich verzetten tegen merkinbreuken van anderen. Een merkinbreuk doet zich voor als iemand een merk gebruikt dat (in grote mate) gelijk is aan uw merk. Als u een merk wilt inschrijven, als u zich wilt verzetten tegen een merkinbreuk of als u verweten wordt inbreuk te hebben gemaakt op het merk van een ander, dan kunnen wij u adviseren en bijstaan. Onze intellectueel eigendom advocaten zijn specialist op dit gebied en behandelen onder meer voor zowel binnen- als buitenland:

  • het auteursrecht (waaronder het portretrecht) aangaande een werk van letterkunde, wetenschap of kunst ;
  • het domeinnaamrecht aangaande domeinnamen op internet;
  • het handelnaamsrecht aangaande de naam waaronder een onderneming wordt gedreven;
  • het merkenrecht aangaande een teken dat dient ter onderscheiding van de waren of diensten van een onderneming (logo / woord- of beeldteken);
  • bedrijfsgeheimen (Research & Development (R&D) / know how / geheimhoudingsovereenkomsten);
  • inschrijvingen / contact BBIE (Benelux Merkenbureau) / OHIM (Europees merkenbureau) / WIPO (Internationaal merkenbureau);
  • slaafse nabootsing / namaak / imagoschade;
  • inbreukprocedures / kort geding / vorderen daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten.