Huurrecht Advocaat

Als u een woning of bedrijfspand (ver)huurt, dan zult u meestal lange tijd met uw (ver)huurder overweg moeten. Een goede verstandhouding en het voorkomen van conflicten is daarbij essentieel. Conflicten kunnen worden voorkomen door een goede huurovereenkomst op te stellen, waarin duidelijk regels zijn opgenomen over rechten en verplichtingen van zowel de huurder als de verhuurder. Daarbij kan bijvoorbeeld worden afgesproken welk onderhoud voor rekening van de verhuurder komt, of de huurder het recht heeft om veranderingen aan te brengen in het gehuurde en of de huurder voor dergelijke veranderingen recht heeft op een vergoeding. Ook als zich onverhoopt toch problemen voordoen, kunnen onze advocaten Huurrecht u adviseren en juridische hulp bieden, bijvoorbeeld ten aanzien van:

 • huurovereenkomst woning / (middenstands)bedrijfsruimte;
 • achterstallige huur en/of servicekosten / achterstallig onderhoud;
 • ontruiming huurder / krakers en ontbinding huurovereenkomst;
 • huurprijsverhoging / huurprijsverlaging;
 • koop breekt geen huur / huurbescherming;
 • faillissement van de verhuurder;
 • overlijden van de huurder;
 • indeplaatsstelling of overname huur / onderverhuur / medehuur;
 • gebreken / overlast;
 • wijzigingen / (kleine) herstellingen aan het gehuurde;
 • dringende werkzaamheden / renovatie;
 • opzegging / beĆ«indiging huurovereenkomst;
 • tegemoetkoming verhuiskosten en inrichtingskosten;
 • huur overige (bedrijfs)ruimte.