Faillissementsrecht / WSNP / Crediteurenakkoord Advocaat

Niemand zit te wachten op een faillissement. Desondanks kan het voorkomen dat u zich geconfronteerd ziet met een faillissement of schuldsanering. Als u nog niet failliet bent, is het vaak mogelijk om regelingen te treffen om een faillissement alsnog te voorkomen. Schuldeisers vertrouwen vaak niet op beloftes van hun schuldenaren, zodat het moeilijk kan zijn om zelfstandig regelingen te treffen met alle schuldeisers. Wij kunnen u in dit traject begeleiden om zo proberen ervoor te zorgen dat u toch door kunt zonder faillissement, bijvoorbeeld door een buitengerechtelijke schuldsanering voor u te bereiken, ook wel crediteurenakkoord genoemd. Ook als uw schuldenaar failliet wordt verklaard, kunnen wij u adviseren en voor u optreden. Vaak is het nog mogelijk om openstaande bedragen te verrekenen, pandrechten uit te winnen of zaken onder u te houden (door een retentierecht in te roepen). Met betrekking tot de navolgende aspecten kunnen wij u behulpzaam zijn:

 • aanvragen surseance van betaling / faillissement (op eigen aangifte of als incassomiddel);
 • verzet / hoger beroep faillissement / WSNP;
 • voeren buitengerechtelijk (minnelijk) traject in het kader van schuldsanering;
 • dwangakkoord;
 • geschillen met de curator / bewindvoerder;
 • zekerheden (pand, hypotheek, retentierecht);
 • gestand doen of opzeggen van wederkerige overeenkomsten (huur en arbeidsovereenkomsten);
 • de gevolgen voor echtgenoten bij gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden;
 • schulden te goeder trouw / paulianeus handelen;
 • berekenen Vtlb (“Vrij te laten bedrag”);
 • overleg met maatschappelijk werk of hulpinstanties zoals Trajekt Heuvelland / Trajekt Maastricht of ISD BOL (“Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf”);
 • overleg met Kredietbank Limburg (onder meer gevestigd te Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen);
 • tussentijdse / voortijdige beĆ«indiging WSNP zonder / met schone lei;
 • Bbz ondernemerskrediet.