Consumentenrecht advocaat

Doet u een particuliere aankoop bij een bedrijf en voldoet het product of de dienst niet aan de kwaliteitseisen of uw wensen? Wanneer u hier met het bedrijf of de leverancier niet uitkomt staat de consumentenrecht advocaat u bij. We onderhandelen over garantie, overeenkomsten of onredelijke voorwaarden.

Als consument heeft u immers recht op bescherming, dit noemen we het consumentenrecht. Consumenten staan namelijk tegenover bedrijven of professionals en zijn hiermee de zwakkere partij. De consument heeft niet alleen rechten maar ook bepaalde plichten.

Automatisch consumentenrecht

Alle consumenten hebben automatisch consumentenrecht, dit is dankzij de Europese Unie tot stand gekomen. Binnen het consumentenrecht gelden er verschillende regels en wetten. Belangrijke onderdelen van het consumentenrecht zijn:

 • Consumentenkoop
 • Colportage (verkoop aan huis)
 • Koop op afstand (internetaankopen)
 • Abonnementen op kranten en tijdschriften
 • Telecom abonnementen
 • Energiecontracten

Bijzonder onderdeel is de opzegging van abonnementen en lidmaatschappen. Dankzij de Wet van Dam geldt een wettelijke opzegtermijn van maximaal drie maanden. Deze soepele regels gelden echter niet voor een lidmaatschap van een vereniging.

Garantie, retour en aankoop

Binnen het consumentenrecht spelen garantie, retour en aankoop een grote rol. De consumentenrecht advocaat is hier dan ook gespecialiseerd in.

Consumentenrecht garantie gaat over de rechten met betrekking tot garantie op een product. Bij aankoop van een product geldt er altijd een fabrieksgarantie of verkopers garantie. Hiermee belooft de fabrikant of verkoper dat het product een bepaalde tijd meegaat. Consumenten hebben wettelijk recht op een goed product, maar extra garantie meegeven is niet verplicht.

Consumentenrecht retour gaat over het retourneren van een aangekocht product. Voor een online, telefonische of aan de deur koop geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Het retourrecht geldt niet voor aankoop in een fysieke winkel.

Consumentenrecht aankoop is heel breed en behandelt de algemene voorwaarden, prijs en aanbetaling, levertijd en nog veel meer.

Voorbeelden consumentenrecht

Bijna elke consument krijgt ooit met geschillen binnen het consumentenrecht te maken. Gelukkig zijn consumenten goed beschermd en is voor alles een oplossing. Enkele voorbeelden waarbij het consumentenrecht een rol speelt:

 • Een bedrijf stelt onredelijke algemene voorwaarden op
 • De fabrikant wil niet voldoen aan zijn wettelijke garantieplicht
 • Bank voert geen herstelcode negatieve BKR-registratie door
 • Een webshop weigert binnen de bedenktijd een product retour te nemen
 • Vliegtuigmaatschappij geeft geen geld terug bij ernstige vertraging
 • Opzegtermijn telefoonabonnement bedraagt zes maanden

Overige voorbeelden van het consumentenrecht zijn een bankovereenkomst/borgtocht, reisovereenkomst, aankoop van een woning of auto (roerende en onroerende zaken) maar ook (internationale) consumentengeschillen.

Producent aansprakelijk stellen

Een fabrikant die eindproducten op de markt brengt is altijd de producent. Wanneer de consument schade lijdt door een ondeugdelijk product kan deze dit verhalen op de producent. Hierbij is het belangrijk om binnen drie jaar een claim in te dienen. Bovendien moet er sprake zijn van letselschade of schade aan andere zaken (dit laatste met een minimumbedrag van € 500).

Vaak ontstaat er een conflict met de producent: is deze aansprakelijk en wat is de hoogte van de schadevergoeding? De producent aansprakelijk stellen is niet eenvoudig, de consumentenrecht advocaat staat hierin bij.

Aansprakelijk gesteld worden

U bent fabrikant, verkoper of bedrijf en een consument stelt u aansprakelijk. Er kan ook sprake zijn van een geschil met betrekking tot het consumentenrecht. Om een en ander niet uit de hand te laten lopen is het belangrijk om een consumentenrecht advocaat in te schakelen. Deze adviseert ook wanneer het om productaansprakelijkheid bij importeren gaat.

Consumentenrecht advocaat

Het consumentenrecht beschermt tegen verschillende aankopen, consumentencontracten of abonnementen. Dit geldt ook voor internetaankopen. Wanneer een aankoop tegenvalt, een dienst niet wordt geleverd of er sprake is van ondeugdelijkheid of schade helpt de consumentenrecht advocaat met het oplossen van dit probleem.

We adviseren over de mogelijkheid, bekijken of u in aanmerking komt voor een toevoeging en lossen geschillen zo goed mogelijk op. Neem vrijblijvend contact op.

Mr. S.J.M. Peters