Burenrecht Advocaat

Heeft u last van de boom van uw buren of veroorzaken uw buren overlast? In veel gevallen kunnen wij u helpen daar een eind aan te maken. Ook als uw buren een vergunning aanvragen of krijgen waar u het niet mee eens bent, kunnen wij voor u beoordelen of u kans maakt de vergunning aan te vechten. Voorts kan gedacht worden aan:

  • (onrechtmatige) hinder door uw buren in de vorm van geluidsoverlast, stank, rook;
  • hinder en vergunningen / ontheffingen;
  • misbruik van bevoegdheid;
  • gebruik erf aangaande water (goot), planten (doorgeschoten wortels / overhangende takken), ramen, licht, balkons, uitzicht;
  • grensoverschrijdende gebouwen / legalisatie / erfdienstbaarheid;
  • noodweg;
  • grenzen en grensgeschillen;
  • (hoogte) scheidsmuren / mandeligheid;
  • afsluiten erf / recht van overpad.