Burenrecht advocaat

Beter een goede buur dan een verre vriend. Toch kan het wel eens misgaan en ontstaat er hinder of onenigheid. Vaak gaat het om geluidsoverlast, hinder, erfgrens of erfafscheiding. Een burenrecht advocaat helpt bij het oplossen van civielrechtelijke problemen.

Burenrecht gaat over alle bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven (buren). Dit maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht/ civiel recht. Wat veel mensen niet weten is dat het burenrecht niet alleen voor koopwoningen maar ook voor huurders geldt.

Over het burenrecht

Iedereen met buren heeft zich aan bepaalde rechten en plichten te houden. Denk hierbij aan het snoeien van overhangende beplanting of ervoor zorgen dat een raam of balkon op minimaal 2 meter van de grenslijn staat.

Het burenrecht geldt hierbij voor (bijna) iedereen. Burenruzies komen helaas vaak voor. Meestal gaat het om de erfdienstbaarheid, erfafscheiding, geluidsoverlast of andere vormen van hinder. Gelukkig staan alle wetten en regels in het Burgerlijk Wetboek beschreven. Wanneer partijen er onderling niet uitkomen dan is het burenrecht van toepassing.

Voorbeelden burenrecht

Een goed gesprek lost een hoop problemen op. Wanneer beide buren tot een oplossing komen dan is er niets aan de hand. Maar wanneer het probleem langdurig blijft bestaan en ruzies hoog oplopen, dan kunnen beide partijen terugvallen op het burenrecht. De burenrecht advocaat ondersteunt in procedures.

Enkele voorbeelden uit de praktijk waarop het burenrecht van toepassing is:

  • Onenigheid over de erfgrens
  • Een raam staat op minder dan 2 m afstand van de grenslijn -> uitzicht
  • Buren weigeren recht van overpad -> erfdienstbaarheid
  • Geluidsoverlast
  • Stankoverlast/ rook
  • Grensoverschrijdende gebouwen
  • Buren weigeren toegang tot hun erf bij noodzakelijke werkzaamheden aan uw woning -> ladderrecht
  • Buurman weigert overhangende beplanting weg te halen

Dan is er ook nog mandeligheid, dit is de gemeenschappelijke eigendom van een onroerende zaak. Het gaat in dit geval om de scheidingsmuur tussen twee erven. Bij mandeligheid zijn beide buren gezamenlijk eigenaar maar moeten dit ook gezamenlijk onderhouden.

De burenrecht advocaat

U heeft last van de boom van de buren, bijvoorbeeld omdat deze over of te dicht op de erfgrens staat. Maar het kan ook dat de buren een vergunning aanvragen waar u het niet mee eens bent. Of de buren klagen over geluidsoverlast of weigeren recht van overpad.

In deze en andere situaties lost de burenrecht advocaat het geschil zo goed mogelijk op. We beoordelen of u kans maakt om de zaak aan te vechten. Is dit het geval dan staan we u bij in een civielrechtelijke procedure. We hebben ervaring in verschillende discussies en geschillen tussen buren. Hierbij zorgen we voor een snelle afhandeling.

Onenigheid over de erfafscheiding en erfgrens

Een van de meest voorkomende geschillen tussen buren: de erfafscheiding en de erfgrens. Klopt het dat de buurman dat stukje grond gebruikt of behoort dit officieel aan u toe? Van wie is de erfafscheiding en wie is verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan?

Het burenrecht is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over dit soort zaken. Als burenrecht advocaat kijken we wat we voor u kunnen betekenen. Hierbij komen we voor uw belangen op.

Overlast – geluid, stank, rook, dieren

Het komt regelmatig voor dat buren overlast ervaren. Denk hierbij aan loslopende huisdieren, geluidsoverlast (feestjes of muziek), stank (dierenmest, gassen) of rookontwikkeling (open haard of vuurkorf). Normale leefgeluiden moet u van elkaar accepteren. Heeft u veel last van lawaai, stank of ervaart u andere overlast dan spreken we van onrechtmatige hinder.

Bij overlast helpt het om een buurtbemiddelaar in te schakelen. Deze probeert er samen met uw buren uit te komen. Wanneer dit niet lukt en de overlast blijft bestaan dan voorziet de burenrecht advocaat u van advies, neem hiervoor zeker contact op! We bemiddelen eventueel of ondersteunen u wanneer het op een procedure aankomt.

Mr. P.J.T. Austen