Bouwrecht Advocaat

Als u een woning koopt of bouwt, dan kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan. Voorbeelden zijn problemen met een aannemer die niet goed bouwt, schade aan uw woning of verborgen gebreken na de koop van een woning. Ook als aannemer kunt u met diverse problemen geconfronteerd worden tijdens de bouw. Zo kunt u te maken hebben met een opdrachtgever die zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, een opdrachtgever die u aansprakelijk stelt voor gebreken of conflicten met de overheid tijdens een aanbestedingsprocedure. Vragen die in het bouwrecht een rol spelen, zijn de vraag of de aannemer schadeplichtig is als herstel van gebreken niet meer mogelijk is en de vraag tot wanneer de vordering tot herstel of schadevergoeding kan worden ingediend. Voorbeelden van bouwzaken betreffen onder meer:

  • aannemingsovereenkomsten en andere bouwcontracten;
  • precontractuele fase en schadevergoeding;
  • aanbestedingen;
  • bouwregulering, Bouwbesluit, UAV 1989, UAV-GC 2005, UAV 2012;
  • bodemverontreiniging;
  • meerwerk / minderwerk;
  • waarschuwingsplicht / oplevering / (verborgen) gebreken (scheuren / vocht / asbest);
  • overschrijding / vertraging bouwtijd;
  • procedures / arbitrage bij geschillencommissies of Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA).