Bouwrecht advocaat

Tijdens een bouwproces zijn verschillende partijen hierbij betrokken. Ieder heeft zijn eigen belang en soms ontstaan er geschillen of problemen. De bouwrecht advocaat komt voor uw rechten op. Daarnaast staat deze u bij in belangrijke procedures.

Bouwprocessen moeten immers goed geregeld zijn. Om afspraken tussen opdrachtgever, aannemer en architect te waarborgen is er het bouwrecht. Dit zijn allemaal rechtsregels die over verschillende zaken gaan. Bijvoorbeeld de bouwverordening, het aannemingsrecht of de Woningwet.

Problemen binnen de bouw

Een woning kopen of bouwen, zolang dit vlekkeloos verloopt is er niets aan de hand. Helaas kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld schade aan de woning of onenigheid met de aannemer. Ook verborgen gebreken na de koop van een woning kunnen voor heel wat financiële schade zorgen.

Dit is helaas niet alles want ook verschillende bouwpartijen kunnen tegen problemen aanlopen. Zo kan er vertraging ontstaan in de vooraf besproken bouwtijd. Problemen zijn er om op te lossen, maar daar is wel vaak een advocaat voor nodig.

Voorbeelden bouwrecht

Het bouwrecht gaat niet over één maar over verschillende zaken. Als bouwrecht advocaat helpen we aannemers, kopers van woningen en alle andere partijen die met de bouw te maken hebben. Hieronder enkele voorbeelden waarop het bouwrecht van toepassing is.

 • Aannemingsovereenkomst klopt niet-> bouwcontract
 • Architect komt zijn plichten niet na -> overeenkomst van opdracht
 • Aannemer voert de opdracht niet goed uit -> aannemingsrecht
 • Bouwwerk voldoet niet aan bouwtechnische voorschriften -> bouwbesluit
 • Woning is in zeer slechte staat en niet meer bewoonbaar -> woningwet

Natuurlijk zijn er nog meer zaken die onder het bouwrecht vallen:

 • Bodemverontreiniging
 • Aanbestedingen
 • Precontractuele fase en schadevergoeding
 • Meerwerk of minderwerk
 • Waarschuwingsplicht/ verborgen gebreken
 • Procedures/ arbitrage bij geschillencommissies of Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)

In deze of andere zaken staan we u als advocaat bouwrecht met raad en daad bij.

Bouwverordening of bouwvoorschrift

De gemeente stelt een aantal regels of voorschriften op met betrekking tot bouwen, verbouwen, slopen en gebruik van een bouwwerk. Dit heet de bouwverordening of het bouwvoorschrift. Denk hierbij aan brandveiligheid, technische voorschriften en niet- bouwtechnische voorschriften.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente op het gebied van een bouwvergunning of sloopvergunning? Komt u de regels niet na en trekt de gemeente aan de bel? Zelfs wanneer er geen vergunning nodig is moet u aan bepaalde regels voldoen. Dit kan tot flinke onenigheid leiden. Schakel daarom tijdig een van onze bouwrecht advocaten in.

We voorzien u van juridisch advies, hiermee kunt u vaak problemen voorkomen. Of we bekijken de mogelijkheden tot bemiddeling of een procedure.

Aansprakelijk stellen van de andere partij

Een aannemer of bouwbedrijf aansprakelijk stellen voor gebreken of schade. Maar ook de verkoper die niets over geborgen gebreken heeft vermeld. Is de andere partij schadeplichtig of niet? Hier bestaat veel onduidelijkheid over.

De bouwrecht advocaat behandelt deze en andere bouwzaken. Niet alleen wanneer u de bouwer/opdrachtgever bent maar ook wanneer u als opdrachtnemer niet betaald krijgt door de opdrachtgever. Hierbij komen we voor uw belangen op.

Bouwrecht advocaat

Een bouwcontract opstellen en naleven, het begin van een goede samenwerking. Onze bouwrecht advocaten stellen bouwcontracten op of beoordelen deze. Denk hierbij aan samenwerkingsovereenkomsten tussen de overheid en bouwbedrijven of beleggers maar ook aannemingsovereenkomsten.

De bouwrecht advocaat is op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van bouwen/koopwoningen. We adviseren en zijn eventueel van dienst bij het juridische gedeelte met betrekking tot (ver)bouw- en sloopprojecten. Ook bij een onvermijdelijke procedure staan we u graag bij.

Vragen of vrijblijvend advies? Neem contact op met onze bouwrecht advocaten:

Mr. P.J.T. Austen