Beslag- en executierecht advocaat

Mensen met schulden krijgen soms met beslag- of executierecht te maken. Aan de andere kant is er de schuldeiser, die soms een gerechtelijke procedure moet starten. De beslag- en executierecht advocaat is de aangewezen persoon in deze en andere zaken.

Het beslagrecht en executierecht zijn twee verschillende zaken die nauw samenhangen. Beslag gaat over het ontnemen van bezittingen en het vermogensrecht. Het executierecht, dat onderdeel uitmaakt van het beslagrecht, gaat juist om een vonnis om beslag te leggen op bezittingen of het vermogen.

Niet aan betalingsverplichtingen voldoen

Wanneer iemand niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet volgen eerst een of twee herinneringen, opgevolgd door een of twee aanmaningen. Het incassobureau is de volgende stap. Betaalt de schuldenaar nog steeds niet? Dan kan een gerechtelijke procedure worden getroffen. Dit voorkomt dat de schuldenaar zijn geld of vermogen kwijt maakt, waardoor er niets meer te halen valt.

Denk hierbij aan beslag op de woning, inboedel maar ook op aandelen of erfenissen. Daarnaast wordt een loonbeslag of beslag op de uitkering veel toegepast. Al deze zaken moeten ervoor zorgen dat de schuldeiser zijn geld (gedeeltelijk) terugkrijgt. Daar staat de beslagrecht advocaat of executierecht advocaat u in bij.

De beslagvrije voet

Is er beslag gelegd op uw loon, bankrekening, woning, inboedel of iets anders? In sommige gevallen geldt een beslagvrije voet. Dit is niet van toepassing op bijvoorbeeld de bankrekening.

Soms kan een beslag onrechtmatig zijn. Bijvoorbeeld beslag op een bankrekening waardoor u rood komt te staan. Of wanneer het beslag direct wordt uitgevoerd zodra het loon ontvangen is. Hierdoor krijgt u niet de kans om vaste lasten te betalen. Vraag advies aan onze beslagrecht advocaat.

Beslagrecht advocaat

Wanneer een beslagrecht advocaat inschakelen? Bekijk onderstaande voorbeelden.

  • Beslagvrije voet -> berekening met betrekking tot de hoogte, verhoging woonkosten of ziektekosten, verlaging van de huurtoeslag of zorgtoeslag maar ook de beslagvrije voet in het buitenland.
  • Beslag onder derden -> de schuldenaar heeft al te maken met loonbeslag onder werkgever of SVB, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij.
  • Beslaglegging -> beslag op de woning, inboedel, voertuigen, bankrekeningen, aandelen of nalatenschap.

Het beslag is bedoeld om de ingenomen goederen te verkopen. Met het geld dat hieruit voorkomt kan de eiser betaald worden.

Executierecht advocaat

Het executierecht lijkt op het beslagrecht maar ziet er toch weer wat anders uit. Het gaat hier om een bevel om aan een vonnis of executoriale titel te voldoen. De schuldeiser heeft deze titel altijd nodig, anders kan deze geen goederen of andere zaken in beslag nemen. Na het uitspreken van het vonnis neemt de deurwaarder contact op met de schuldenaar. Deze legt het bevel. Wanneer de schuldenaar hier niet aan voldoet dan wordt er executoriaal beslag gelegd. Denk maar eens aan de volgende situaties:

  • Openbare veiling of verkoop van woning of inboedel
  • Dwangsommen en gijzeling
  • Opheffing van beslag in een kort geding
  • Zekerheidstellingen schadeplichtigheid
  • Gerechtelijke bewaring
  • Beslag en faillissement/ WNSP

Conservatoir beslag

Bijzonder is het conservatoir beslag. Voordeel van conservatoir beslag is dat er een soort “dreiging” van uitgaat waardoor de schuldenaar alsnog betaalt. Dit kan in veel gevallen een vonnis voorkomen.

Mocht het alsnog tot een gerechtelijke procedure komen dan kan er na het vonnis snel beslag worden gelegd. Ook hierin zijn we gespecialiseerd.

Beslagrecht en executierecht advocaat inschakelen

Als schuldeiser heeft u recht op achterstallige betalingen. Wanneer de schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is het belangrijk om in gesprek te gaan met de beslagrecht en executierecht advocaat.

Bent u van mening dat er sprake is van onterechte beslaglegging? Ook hierin adviseren we. Neem voor meer informatie contact op met onze gespecialiseerde Beslag- en executierecht advocaten.