Beslagrecht en Executierecht Advocaat

Als een schuldenaar niet vrijwillig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet en bent u bang dat u ook na een gerechtelijke procedure nog met lege handen zult staan omdat de schuldenaar tegen die tijd al zijn geld of vermogen heeft kwijt gemaakt, dan kunnen voorafgaand aan een gerechtelijke procedure allerlei maatregelen (bijvoorbeeld beslag leggen) worden getroffen om zeker te zijn dat uw vordering uiteindelijk geïnd kan worden. Ook kan de omgekeerde situatie aan de hand zijn, waarbij ten laste van u (ten onrechte) beslag is gelegd.
Te denken valt aan:

  • beslag op auto’s, inboedel, woningen, stukken grond, bankrekeningen, nalatenschappen en aandelen;
  • beslag onder derden die nog aan uw schuldenaar dienen te betalen, zoals opdrachtgevers, loonbeslag onder werkgever of onder de SVB en andere uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen;
  • beslagvrije voet (hoogte / norm, berekening, halvering, verhoging woonkosten / ziektekosten, verlaging huurtoeslag / zorgtoeslag, beslagvrije voet in het buitenland);
  • beslag tot afgifte of levering / bewijsbeslag;
  • gerechtelijke bewaring;
  • beslag en faillissement / WSNP;
  • cumulatief beslag / rangorde (bij Vormerkung);
  • opheffing van (vexatoir) beslag in kort geding, zekerheidstelling en schadeplichtigheid beslaglegger;
  • openbare veiling / verkoop;
  • andere executiemaatregelen, zoals dwangsommen en gijzeling.