Aansprakelijkheidsrecht Advocaat

Wie is aansprakelijk voor ontstane schade aan uw of andermans eigendommen? Hoe zit het met niet nagekomen afspraken of verplichtingen uit een overeenkomst of contract? In deze en andere situaties staat de aansprakelijkheidsrecht advocaat u terzijde.

Het aansprakelijkheidsrecht maakt duidelijk wie aansprakelijk is voor een gebeurtenis met nadelige gevolgen. Met het aansprakelijkheidsrecht compenseren of herstellen we geleden schade. Er zijn verschillende situaties waarbij vragen over de aansprakelijkheid naar voren komen.

Hulp van een advocaat

Een advocaat aansprakelijkheidsrecht staat niet alleen aansprakelijkgestelde mensen maar ook slachtoffers bij. Hierbij werkt de advocaat voor slechts één partij en niet voor beiden. De aansprakelijkheidsrecht advocaat heeft veel kennis en ervaring met dit rechtsgebied en de nieuwste wettelijke regelingen.

De advocaat aansprakelijkheidsrecht onderzoekt wie aansprakelijk is en op wie eventuele schade verhaald kan worden. Het verhalen van schade is niet altijd een doel, ook genoegdoening kan soms voldoende zijn.

Bedrijven of particulieren aansprakelijk stellen

Het niet naleven van een contract of overeenkomst, een onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid of een verkeersongeval, altijd blijft de vraag: “wie is aansprakelijk?”. Zowel bedrijven als particulieren zijn aansprakelijk te stellen. Omdat vaak onduidelijk is wie de aansprakelijke is zal de hulp van een advocaat nodig zijn.

De advocaat aansprakelijkheidsrecht bekijkt vooraf de kans van slagen, maar ook of schade te verhalen valt op u, iemand anders of de verzekeraar.

Aansprakelijk gesteld worden

Iemand anders aansprakelijk stellen of zelf aansprakelijk gesteld worden. Door eigen handelen, het niet nakomen van afspraken of schenden van een overeenkomst kan leiden tot de vraag of u daadwerkelijk aansprakelijk bent en of u schade moet vergoeden.

Het is daarom heel belangrijk om feiten met bewijs te onderbouwen. Een getuigenverklaring, schaderapport of een eventuele factuur kan hierbij helpen. De aansprakelijkheidsrecht advocaat onderzoekt alle mogelijkheden.

Voorbeelden aansprakelijkheidsrecht

Iedereen kan vroeg of laat aansprakelijk worden gesteld. Dit hoeft niet direct uw schuld of die van iemand anders te zijn, maar soms gebeurt iets wel met opzet.

Enkele voorbeelden uit de praktijk waarbij aansprakelijkheidsrecht een rol speelt:

  • De hond bijt de postbode -> risicoaansprakelijkheid voor zaken waaronder dieren, stoffen, gebouwen, wegbeheerders, beplanting of verborgen gebreken
  • Dochter fietst naar school en wordt aangereden door een automobilist -> aansprakelijkheid voor motorrijtuigen in het verkeer (auto, motor, 100%-regel, 50%-regel, eigen schuld)
  • Werknemer loopt tijdens de uitvoering van werkzaamheden schade op -> (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Een financieel adviseur geeft onjuist advies waardoor er grote financiële schade ontstaat
  • Reclame is zo misleidend dat u een verkeerde aankoop doet -> aansprakelijkheid van personen (adviseurs, bestuur, aandeelhouders, werkgever, werknemer, ouders, kinderen, leveranciers, vertegenwoordigers, de gemeente/ overheid, een curator, internetproviders)
  • U loopt schade op door een product dat u (net) heeft gekocht -> productaansprakelijkheid

Overige onderdelen van het aansprakelijkheidsrecht:

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor gelijke delen
  • Gevolgen van aansprakelijkheid (schadevergoeding, nakoming, rectificatie)
  • Vordering benadeelde partij/ schadevergoedingsmaatregel

Aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding

Vaak gaat het aansprakelijkheidsrecht met een schadevergoeding samen. Hierbij is het allereerst belangrijk om te bekijken wie aansprakelijk is en bij wie de schuld ligt. Bij de veroorzakende persoon moet aantoonbaar sprake zijn van verwijtbaarheid, dan pas kan deze persoon ook aansprakelijk worden gesteld.

Niet altijd hoeft de veroorzakende persoon schuld te hebben, bij risicoaansprakelijkheid kan er schade ontstaan zonder directe schuld. De veroorzakende persoon kan echter wel aansprakelijk gesteld worden, bijvoorbeeld de boom van de buurman die omvalt en op uw schuurtje terechtkomt.

Aansprakelijkheid, schadevergoeding en de rechter

Bij (im)materiële schade speelt het aansprakelijkheidsrecht een belangrijke rol. Wordt u het niet eens over een schadevergoeding of ontkent de andere partij aansprakelijk te zijn? Een procedure bij de rechter is de volgende stap. Deze stelt vast wie aansprakelijk is en bepaalt de hoogte van de schadevergoeding.

Neem vrijblijvend contact op of maak direct een afspraak:

mr. P.J.T. Austen

Mr. S.J.M. Peters