Aansprakelijkheidsrecht Advocaat

Het aansprakelijkheidsrecht regelt wanneer iemand recht heeft op schadevergoeding of nakoming van afspraken. Kort gezegd is iemand aansprakelijk als hij/zij afspraken uit een overeenkomst / contract niet nakomt of als hij/zij iets doet wat volgens de wet of algemene opvattingen niet is toegestaan. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • aansprakelijkheid van personen (adviseurs, een bestuur, aandeelhouders, werkgever / uitzendbureau, werknemer / uitzendkracht, ouders, kinderen, leveranciers, vertegenwoordigers, de gemeente en overheid anderszins, een curator, bewindvoerders, internetproviders);
  • (risico)aansprakelijkheid voor zaken, dieren en stoffen (een huis en andere gebouwen, opstallen, wegbeheerders, een (omgevallen) boom en andere beplanting, een pup / hond / kat / paard, gassen, dampen, vloeistoffen en verborgen gebreken);
  • productaansprakelijkheid;
  • aansprakelijkheid voor motorrijtuigen in het verkeer (auto, motor, 100%-regel, 50%-regel, eigen schuld);
  • misleidende reclame;
  • hoofdelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor gelijke delen;
  • gevolgen van aansprakelijkheid (schadevergoeding, nakoming, rectificatie);
  • (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen;
  • vordering benadeelde partij / schadevergoedingsmaatregel.