Mr. Tim Dohmen

Mr. T. Dohmen

Advocaat, Cassatieadvocaat

Advocaat sinds 2011

Mr. T. (Tim) Dohmen heeft in de eindfase van zijn rechtenstudie als buitengriffier bij de rechtbank te Maastricht gewerkt. Dit heeft hem een uitgelezen kans gegeven om van binnenuit het gerechtelijk apparaat te aanschouwen, hetgeen hem als advocaat goed van pas komt.

Mr. Dohmen is de eerste Limburgse cassatieadvocaat in civiele zaken. Hij is lid van de VCCA: de vereniging van civiele cassatieadvocaten. Als zodanig houdt hij zich op het hoogste niveau bezig met het Nederlandse civiele recht.

Voor het overige houdt mr. Dohmen zich voornamelijk bezig met Bestuursrecht en Burenrecht, maar ook bij ingewikkelde (internationale) kwesties op het gebied van het Erfrecht kan hij u als advocaat bijstaan. Mr. Dohmen beheerst de Engelse en Duitse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift, vanwege zijn tweetalige opleiding (Nederlands / Engels) en dubbele nationaliteit (Nederlands / Duits).

Mr. Tim Dohmen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Cassatie (Civiel) geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.


Specialisaties

 

Publicaties

Enkele gepubliceerde en noemenswaardige rechtszaken van mr. Dohmen:

 • Procesrecht: de man hoeft geen zekerheid te stellen voor de veroordeling, omdat in cassatie geen andere omstandigheden zijn gesteld dan in hoger beroep.
  Hoge Raad 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:61, NJ 2019/57, RvdW 2019/180;
 • De Nederlandse wet discrimineert Russische burgers niet met gemeenschap van goederen en uitsluitingsclausules in testamenten.
  Hoge Raad 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2379, NJ 2019/35, RvdW 2019/80;
 • Minimumeisen waaraan bewijswaardering moet voldoen & Voordeelstoerekening kan ook plaatsvinden als de voordelen van derden zijn ontvangen.
  Hoge Raad 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1027, NJ 2018/294, RvdW 2018/786;
 • De rechter treedt zelf in de medische beoordeling en geeft een gehandicaptenparkeerkaart af.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 14 september 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:7954;
 • Geheime inschrijvingen zijn bij een openbare aanbestedingsprocedure verboden. De overige inschrijvers moeten weten wie de winnende inschrijver is.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 26 april 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:3640JAAN 2016/122;
 • Opdracht om voor een ander te internetbankieren en andere geldzaken te regelen brengt niet met zich mee dat op de opdrachtnemer de zorgplicht van een financieel adviseur rust.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 18 februari 2015, ECLI:NL:RBLIM:2016:1665;
 • Overeengekomen rechter ook bevoegd als hoofdovereenkomst geen stand zou houden.
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 maart 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:2308;
 • Oordeel van bezwaarcommissie prevaleert boven de visie van een gemeenteambtenaar.
  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 oktober 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:4560;
 • Civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures hangen samen, zodat beide van invloed zijn op elkaar.
  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2758;
 • Verwijdering van garage bevolen, omdat garage uitzicht van buren wegneemt.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht, 26 oktober 2012, ECLI:NL:RBMAA:2012:3651.