Mr. Kay Horsch

Mr. K.A.M.J Horsch

Advocaat
 • Door Sinisa G.

  Mr. Horsch represented me in a case. It was handled professionally and in timely matter, and was closed this week.

 • Door R. Steenland:

  Voor cliënten een aantal keren mr. Horsch ingeschakeld. Zeer deskundig en doel gericht ter zake. Zorgt voor een snelle afwikkeling van zaken en blijft van de eerste tot de laatste minuut betrokken en geïnteresseerd.
 • Door Francis T.:

  Mr. Kay Horsch heeft voor mij een debiteur terzake een openstaande vordering van enig formaat op deskundige en vlotte wijze weten te overtuigen van het feit, dat betaling van zijn schuld thans wel echt gewenst was. Hij heeft daaraan gevolg gegeven.
  Chapeau Kay, dat zou je vaker mogen doen. Als ik nog meer debiteuren van enig formaat zou hebben. Quod non. Goddank!

 • Door R. Smeets:
  Ondanks een tegenpartij die eigenlijk geen kant op wilde hebben we toch middels een kort geding snel duidelijkheid gekregen. Uiteindelijk moest er een oplossing komen en die hebben we gerealiseerd. Kay zijn inzet en betrokkenheid hierbij was, naast zijn deskundigheid, enorm! Nogmaals bedankt, Robert
 • Door N. Herinx:

  Het onmogelijk is door Kay mogelijk gemaakt. Het wegwerken van een ten onrechte BKR toetsing bedankt
 • Door H. Hintzen:

  Mr Kay Horsch, heeft onze zaak PERFECT afgehandeld.
  Wij kunnen hem zeker aanbevelen.
  TOP

 • Door C. Tonnaer:

  Mr. Kay Horsch heeft mij van prima advies voorzien en eveneens met grote flexibiliteit diverse stukken conform mijn wensen klaargemaakt. Zeer tevreden.
 • Door L. Bloemen:
  Door Kay Horsch geholpen met een huurdersgeschil. Daar waar de eerste advocaat alleen voor ontevredenheid en kosten gezorgd heeft, heeft Kay me super geholpen. Eindelijk na 9 maanden hel verlost van de huurder. Bedankt.

Advocaat sinds 2012

Mr. K.A.M.J. (Kay) Horsch is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht (Masters Privaat- en Bestuursrecht). Vanaf 2011 is mr. Horsch in dienst bij Austen en Peters Advocaten, waar hij sinds januari 2012 werkzaam is als advocaat.

Tijdens zijn studieperiode heeft hij als tutor op het gebied van juridische vaardigheden, het Verbintenissen- en Goederenrecht onderwijs en college gegeven. Tevens is hij medewerker van de Stichting Wetswinkel Landgraaf geweest en heeft hij stage gelopen bij het Infopunt Schade A2 Maastricht.

Mr. Horsch is bedreven in literatuur- en jurisprudentieonderzoek ten behoeve van uw juridisch advies en verleent met name rechtsbijstand op het gebied van Aansprakelijkheidsrecht, Vastgoedrecht – waaronder Huurrecht en VvE recht – Burenrecht, Incasso-/Beslagrecht en Faillissementsrecht alsook is hij gespecialiseerd WSNP-advocaat (op basis van toevoeging / “pro deo”).

Verder is mr. Horsch actief lid geweest van Leo Club Sarolea Heerlen. Deze club zet zich in voor diverse goede doelen in Parkstad en omstreken.

Mr. Kay Horsch heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden Huurrecht en Ondernemingsrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Specialisaties


Publicaties

Enkele gepubliceerde en noemenswaardige rechtszaken van mr. Horsch:

 • Belastingadviseur aansprakelijk voor schade ten gevolge van fout advies aan buiten gemeenschap gehuwde echtgenoten.
  Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 20 juli 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:5462;
 • Schorsing recht van parate executie door de pandhouder tot openbare verkoop van aandelen.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 8 juli 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:5283;
 • Nederlandse rechter onbevoegd om van de door de wederpartij aangespannen zaak kennis te nemen.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 19 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1244;
 • Contractuele wederpartij van de vennootschap aangemerkt als belanghebbende in de enquêteprocedure.
  Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 22 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:522;
  Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 10 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2754;
  Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 10 augustus 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2452;
 • Afwijzing vorderingen buren tot betalen hekwerk, boom, planten en grensreconstructie en het stoppen met houtstook.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 8 december 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:9384;
 • Vordering Belgische wederpartij tot betaling geneeskundige behandeling is naar Belgisch recht verjaard.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 17 november 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:8706;
 • Vochtprobleem woning komt voor rekening van kopers omdat dit kenbaar was voor hun eigen bouwkundig inspecteur.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 6 oktober 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:7689;
 • VvE moet huisdierenverbod uit Huishoudelijk Reglement schrappen en alle “honden verboden” stickers verwijderen.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 9 juni 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:4764;
 • Alle verweren ten aanzien van de executieverkoop van aandelen en het overleggen van bescheiden gehonoreerd.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 11 maart 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:2333;
 • Toewijzing merendeel hoofdsom conform modelcontract Woningborg ondanks verweer overschrijding bouwtermijn.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 24 februari 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:1575;
 • Lekkage in kelder woning komt voor rekening van verkoper ondanks ouderdomsclausule en niet-zelfbewoningsclausule.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 16 december 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:10636;
 • Twee lange mislukte herstelpogingen autobedrijf leiden tot ontbinding koop auto en terugbetaling koopprijs.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 19 augustus 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:6121;
 • Vijf mislukte herstelpogingen meubelzaak leiden tot ontbinding koop meubels, terugbetaling koopprijs en ophaalplicht.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 12 augustus 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:6356;
 • Toegestaan voorlopig getuigenverhoor ter vaststelling schending zorgplicht belastingadviseur.
  Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 6 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:6099;
 • Veroordeling tot betaling van € 275.000,00 toegewezen in kort geding (zonder zitting wegens het coronavirus).
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 30 juni 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4725;
 • Stilzwijgende verlenging met 60 maanden van B2B service-overeenkomst is niet onredelijk bezwarend.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 26 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1640;
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 17 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3535, NJF 2019/403;
 • Na onderzoek handtekening veroordeling om € 840.000,00 te voldoen uit hoofde van Promissory Notes.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 13 mei 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:3566;
 • Geen courtage makelaar horeca-pand want geen koopovereenkomst gerealiseerd of exclusiviteit geschonden.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 22 april 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:3108;
 • Standpunt recht van eerste koop / voorkeursrecht leidt tot afwijzing vordering wegens koopoptie.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 11 maart 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:2108;
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 23 oktober 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:9509;
 • Nederlandse rechter onbevoegd om van de door de wederpartij aangespannen zaak kennis te nemen.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 4 december 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:10911;
 • Geen tussentijdse beëindiging WSNP maar een jaar verlenging om boedelachterstand weg te werken.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 3 september 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:8960;
 • Verwijderen negatieve BKR-registratie om woning te kunnen kopen na succesvol doorlopen schuldsanering.
  Rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht, 15 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3644;
 • VvE mag huisdieren (honden en katten) niet verbieden in Huishoudelijk Reglement; huisdierenverbod /
  hondenverbod voor appartement is bijgevolg ongeldig (mr. Horsch was zelf ook procespartij).
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 9 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1722, RVR 2019/57, NJF 2019/387, Prg. 2019/179;
 • Afstaan gehuurde woonruimte aan een ander leidt tot ontbinding huurovereenkomst en boete voor huurder.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 23 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1516;
 • Toegestaan getuigenverhoor door aandeelhouder ter verkrijging van bewijs bestuurdersaansprakelijkheid.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 8 februari 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:2588;
 • Uitstel in spoed kort geding van ontruiming woning door de bank vanwege hypotheekachterstand.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 3 januari 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:48;
 • Einde WSNP voorkomen ondanks boedelachterstand en niet nagekomen informatieplicht.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 11 december 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:12411;
 • Verstekvonnis bekrachtigd omdat het in verzet verschuldigde griffierecht niet tijdig is voldaan.
  Rechtbank Amsterdam 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7670;
 • Aanzegging van het einde van een na 1 juli 2016 afgesloten huurcontract woning binnen 1 jaar.
  Kantonrechter Rechtbank Oost-Brabant, Locatie ‘s-Hertogenbosch, 4 oktober 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5162;
 • Geen non-conformiteit omdat koper bekend was met ingewikkelde toegangs- en eigendomssituatie.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 17 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1616, RVR 2018/52;
 • Ondanks beroep van schuldenaar op opschorting verzocht faillissement toegewezen.
  Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 13 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2657, INS-Updates.nl 2018-0125;
 • Spoedeisende vordering tot schorsing van de executie van een ontruimingsvonnis gepareerd.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 10 oktober 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:9843;
 • Verhuurder dient door huurder gedane investeringen in bedrijfsruimte te vergoeden.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 29 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2787;
 • Verzwijgen WOK-status auto leidt tot betaling koopprijs en reparatiekosten wegens dwaling.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:821, AR 2017/1172;
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 17 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1943;
 • Toelating WSNP in aanmerking komende echtgenoot ondanks gemeenschap van goederen.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 9 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:481;
 • Afwijzing vordering incassobureau omdat afgesproken betalingsregeling wordt nagekomen.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 25 januari 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1175;
 • Gedwongen ontruiming huurder woonruimte vanwege bedrijfsmatige bakactiviteiten.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 2 november 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:9562;
 • Verlenging WSNP in plaats van tussentijdse beëindiging ten behoeve van second opinion.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 20 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4735;
 • LBIO aansprakelijk voor betaling openstaande alimentatie vanwege fout bij inning.
  Kantonrechter Rechtbank Rotterdam 9 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7277;
 • Staat aansprakelijk voor schade boot ten gevolge van onterecht beslag FIOD.
  Kantonrechter Rechtbank Den Haag 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10495;
 • Toewijzing vordering benadeelde partij en oplegging schadevergoedingsmaatregel.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 29 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3069;
 • Onverwijlde teruggave ingehouden rijbewijs vanwege persoonlijke omstandigheden.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 18 maart 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:2919;
 • Verlenging WSNP in plaats van tussentijdse beëindiging door alsnog naleven regels.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 25 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:703;
 • Ontruiming en huurbetaling bedrijfsruimte, ondanks verweer komende WSNP(-zitting).
  Kantonrechter Rechtbank Limburg (kort geding), Locatie Maastricht, 21 januari 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:479;
 • Correctie onjuiste berekening beslagvrije voet met verplichting tot terugbetaling.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 22 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5345;
 • Verlenging WSNP in plaats van tussentijdse beëindiging vanwege recente actieve houding.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 18 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2244;
 • Verzwijgen WOK-status auto leidt tot betaling koopprijs en reparatiekosten wegens dwaling.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 21 januari 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:507;
 • Echtgenote van failliet kan opeising woning en auto door curator blokkeren met retentierecht.
  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 12 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2773, JOR 2014/313 met annotatie door mr. Rieter, notaris Bird & Bird LLP te Den Haag, NJF 2014/392;
 • Spoedeisende vordering tot opheffing conservatoir beslag verkoopopbrengst woning gepareerd.
  Rechtbank Limburg, Locatie Maastricht, 30 oktober 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:8607;
 • Geschil omtrent eigendomsrecht / verzorgingskosten van een aantal paarden.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 16 oktober 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:12776;
 • Spoedeisende vordering tot opheffing conservatoir beslag / gerechtelijke bewaring paarden gepareerd.
  Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg, Locatie Roermond, 16 juli 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:10393;
 • Schending waarheidsplicht leidt tot toewijzing vordering.
  Kantonrechter Rechtbank Limburg, Locatie Heerlen, 26 juni 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:3900;
 • Schending klachtplicht Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen.
  Arbitragecommissie Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) 31 oktober 2012, Arbitraal Vonnis nr. 54;