Waterschade te Valkenburg: van de regen in de drup?

Na het weer van de afgelopen dagen mogen inwoners van Valkenburg aan de Geul en omstreken van geluk spreken als hun eigendom is droog gebleven. Indien u schade heeft ondervonden of dreigt te ondervinden aan de hevige regenval, dan vraagt u zich wellicht af hoe verzekeraars deze zaken behandelen. Verschillende factoren spelen hierbij een rol.

De burgemeester van Valkenburg aan de Geul maakte op 21 juli 2021 de volgende cijfers bekend in verband met de schade ontstaan door het hevige onweer in Valkenburg:

 • De totale schade wordt momenteel begroot op 400 miljoen euro, mede rekening houdende met het gederfd inkomen van de ondernemers.
 • 2.300 woningen zijn beschadigd waarvan 700 woningen momenteel niet langer geschikt zijn voor bewoning;
 • 1.500 à 2.000 mensen zijn geëvacueerd (op dit moment ondergebracht in hotels of vakantiewoningen).
 • 270 horeca ondernemingen en 180 winkels zijn getroffen;

Type regenval: Extreem regenweer of overstroming?

De dekking van verzekeraars is (mede) afhankelijk van het type stormweer.

Bij (extreem) regenweer zal er in beginsel dekking worden verleend voor uw schade.

Indien er echter sprake is van een overstroming, dan zal de verzekeraar in de regel geen dekking verlenen. Enkel bij het contracteren onder een aanvullende dekking, iets wat zelden voorkomt, kunt u nog succesvol aanspraak maken op een schadevergoeding.

Er zijn wel uitzonderingen mogelijk indien de overstroming het gevolg is van hevige plaatselijke regenval (+40mm in 24 uur). Voor Valkenburg en omstreken is dit wellicht het geval. Of er in een dergelijk geval dekking zal worden verleend is wederom afhankelijk van de polisvoorwaarden en de specifieke verzekeraar.

Bij een overstroming zonder dekking kunt u mogelijk enkel een (gedeeltelijke) schadevergoeding krijgen op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

UPDATE:

Inmiddels heeft het demissionaire kabinet de situatie officieel erkend als ramp, waardoor de Wts in werking treedt. Een deel van de niet-verzekerde schade zal worden vergoed door de overheid. De exacte uitwerking van deze wet (waaronder de hoogte van de tegemoetkoming, maximum, eigen risico, drempelbedrag,..) kunt u hier terugvinden.

De grootste verzekeraars in de regio (Achmea, Interpolis en Centraal Beheer) hebben ook het volgende verklaard:

 • Schade als gevolg van primaire waterkering zal plaatsvinden via de WTS;
 • Schade als gevolg van de secundaire waterkering is voor particulieren gedekt in de polis;
 • Zakelijke klanten met een polis in beginsel niet, maar zal alsnog vergoed worden in deze omstandigheden;
 • Afgewezen klanten worden zo spoedig mogelijk benaderd.

Middels het cederen van de vordering zullen de verzekeraars vervolgens de schade proberen te verhalen op het rijk.

Niet alle schade zal echter altijd gedekt zijn, bijvoorbeeld indien bewust is gesloten om überhaupt geen verzekering af te sluiten.

Type schade

Uw polisvoorwaarden vormen ook het uitgangspunt van de verhaalbare schade.

In de regel zal schade veroorzaakt door binnengekomen regen via het dak en/of de dakgoten onder uw dekking vallen. Dit geldt ook voor gevolgschade door het uitvallen van voorzieningen zoals elektriciteit.

Schade aan daken en dakgoten zijn niet standaard verzekerd. Enkel indien er een plat dak instort, kan deze schade wel worden meegenomen onder de dekking.

Schade aan uw huis of goederen ontstaan door neerslag die over de drempels naar binnen stroomt in de woning of de kelder valt normaliter onder de dekking van uw opstalverzekering en inboedelverzekering. Enkel bij stijgend grondwater zal er geen dekking verleend worden.

Schade aan uw auto kan voor vergoeding in aanmerking komen, mits u nogmaals de juiste verzekeringen hiervoor heeft afgesloten. Denk hierbij aan een verzekering met een volledige casco (all risk) dekking. Een verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) zal niet voldoende zijn.

Indien de verzekeraar kan aantonen dat u fout heeft gehandeld, bijvoorbeeld door een raam/deur te laten openstaan of doordat u uw huis slecht heeft onderhouden, dan zullen zij op deze gronden de dekking kunnen weigeren.

Concreet, wat nu?

Wat u het beste concreet kunt ondernemen:

 • Monitor de situatie en neem de nodige voorzorgsmaatregelen om (verdere) schade te voorkomen. Verricht geen (herstel)werkzaamheden die het voor een verzekeraar niet meer mogelijk maken om de schade te beoordelen.
 • Leg de situatie duidelijk vast. Maak veel foto en/of video’s die later als bewijs kunnen dienen.
 • Check altijd uw specifieke polis. Uw polisvoorwaarden staan centraal in de beoordeling of dekking moet worden verleend.
 • Meent u aanspraak te kunnen maken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw verzekeraar en/of tussenpersoon.
 • Als u er met de verzekeraar niet uitkomt, neem dan contact op met een verzekeringsrecht advocaat van Austen & Peters Advocaten.

Ervaring leert dat verzekeraars er veel voor over hebben om een vergoeding te weigeren, zeker bij een buitengewone hoeveelheid claims. Handel daarom tijdig en correct zodat u niks verweten kan worden en voorkom dat u van de regen in de drup geraakt na uw contact met de verzekeraar.

mr. P.J.T. Austen

mr. S.J.M. Peters

mr. L.V.V. Eymael