Procesrecht Advocaat

Als het tot een procedure komt, gaat het vaak niet om de inhoud van het geschil, maar over procedurele formaliteiten. Soms valt of staat een zaak met een gedegen kennis van het procesrecht. Onze advocaten bedrijven allen een aanzienlijke procesrechtpraktijk. Een procedure zal voor het overgrote deel op papier gevoerd worden.

Gewoonlijk verloopt een handelsprocedure zonder bijzonderheden als volgt: dagvaarding (stuk waarmee de procedure begint) – conclusie van antwoord (stuk waarin verweer wordt gevoerd tegen de dagvaarding) – comparitie (een echte zitting) – vonnis (de uitspraak van de rechter). Alleen de comparitie is dan het moment waarop u de rechter zult zien.

Een verzoekschriftprocedure, bijvoorbeeld in het kader van het Personen- en Familierecht, verloopt op een vergelijkbare manier: verzoekschrift (stuk waarmee de procedure begint) – verweerschrift (reactie / verweer op het verzoekschrift) – mondelinge behandeling (een echte zitting) – beschikking (de uitspraak van de rechter).

Wat betreft burgerlijk procesrecht kan voorts worden gedacht aan:

 • toepasselijk recht;
 • bevoegde rechter / zaaksverdelingsreglement (wat betreft de Rechtbank Limburg zijn per 1 april 2013 zittingsplaatsen Sittard-Geleen en Venlo gesloten en per 1 januari 2014 zittingsplaats Heerlen);
 • mogelijke handelingen op een roldatum / rolzitting (stellen advocaat / vragen uitstel / verstek laten gaan);
 • mogelijkheden procesreglement(en);
 • instellen tegeneis (Eis in Reconventie / Zelfstandig Verzoek);
 • incidentele vorderingen (“procedure binnen een procedure”);
 • voorlopige voorzieningen / nevenvoorzieningen;
 • bewijslast / bewijsmiddelen / bewijswaardering;
 • (voorlopig)getuigenverhoren / deskundigenbericht / plaatsopneming;
 • substantiëringsplicht / bewijsaandraagplicht / uitvoerbaarheid bij voorraad;
 • aanvullen / verbeteren van een vonnis / beschikking;
 • hoger beroep / cassatie;
 • proceskosten / liquidatietarief / toevoeging.