12

Cassatie

In civiele procedures kunnen uitspraken van de laatste feitenrechter (meestal het gerechtshof in hoger beroep) in de regel enkel nog worden voorgelegd aan de Hoge Raad. Slechts een beperkt aantal advocaten mag een civiele cassatieprocedure bij de Hoge Raad voeren. Dit komt doordat de procedure bij de Hoge Raad niet vergelijkbaar is met de procedure bij lagere instanties en specialistische kennis vereist. De advocaten die zijn ingeschreven als advocaat bij de Hoge Raad moeten daarom voldoen aan aanvullende opleidings- en kwaliteitseisen. Mr. T. Dohmen van ons kantoor is ingeschreven als advocaat bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad controleert namelijk slechts of de lagere rechter het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast, alsmede of de uitspraak van de lagere rechter voldoende is onderbouwd. De Hoge Raad doet de zaak inhoudelijk niet over. Er komt geen nieuw onderzoek naar de feiten en de feiten worden ook niet opnieuw vastgesteld.

Een pro forma cassatieberoep is niet mogelijk. Binnen de cassatietermijn moeten de gronden/klachten tegen de uitspraak zijn geformuleerd. Deze kunnen daarna niet meer worden uitgebreid of aangevuld.

In het algemeen geldt een cassatietermijn van drie maanden. Belangrijke uitzonderingen daarop gelden voor kort geding procedures en faillissements- of schuldsaneringszaken (WSNP). In kort geding procedures geldt een cassatietermijn van acht weken en in faillissements- of schuldsaneringszaken geldt een cassatietermijn van slechts acht dagen.

Sinds 2012 is een cassatieadvies voorafgaand aan een cassatieprocedure verplicht. In een cassatieadvies wordt onderzocht of er een redelijke kans van slagen is in cassatie. Bovendien wordt daarin de cassatieprocedure uitgelegd en wordt ingegaan op de risico’s, het verdere verloop van de procedure als de cassatie succesvol is, alsmede de kosten van cassatie.

Een cassatieadvies wordt meestal aangevraagd door de advocaat die de zaak in de vorige instantie (meestal hoger beroep) heeft behandeld. Uiteraard kan ook de partij zelf een cassatieadvies aanvragen, maar de voorkeur gaat ernaar uit dat dit via de advocaat verloopt. De advocaat die de zaak in de vorige instantie heeft behandeld, heeft immers de meeste kennis van het dossier en van het procedureverloop. Dit is ook de reden dat wij het liefst de advocaat nauw betrekken bij de verdere cassatieprocedure.

Aangezien geen pro forma cassatieberoep mogelijk is, is het van groot belang dat tijdig een cassatieadvies wordt gevraagd en dat tijdig de benodigde stukken worden aangeleverd.

Voor het vragen van een cassatieadvies kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen. Daarbij kunnen ook de kosten worden besproken. Een vaste prijsafspraak, afhankelijk van het belang van de zaak en de omvang van de processtukken, is mogelijk. Wij behandelen ook zaken op basis van toevoeging.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Vraag een vrijblijvend gesprek bij ons aan

Afspraak maken